Helhedsplan for Holte bycenter

Kommunens Bycenterudvalg har siden starten af 2019 arbejdet aktivt for at tilvejebringe en ny helhedsplan for Holte bymidte. Helhedsplanen sætter overordnede strategiske rammer og mål for den fremtidige udvikling af Holte bymidte.

Læs hele Helhedsplan for Holte bymidte her (bemærk stor pdf-fil):

Helhedsplan for Holte bymidte offentlig høring

Forslag til helhedsplanen har været i offentlig høring fra tirsdag den 1. oktober til og med tirsdag den 10. december. Alle høringssvar der er givet til kommunen i denne periode vil blive præsenteret for Bycenterudvalget når man i starten af 2020 skal tage stilling til vedtagelse af det endelige udkast til en ny helhedsplan for Holte bymidte. 

Helhedsplanen for Holte bymidte, er resultatet af en længere proces hvor både lokale borgere, foreninger, butikker og grundejere har givet deres input. Du kan læse mere om processen og rammerne for helhedsplanen nedfor her på siden. 

Om helhedsplanen

Baggrund for helhedsplanen
Rammer for helhedsplanen

Proces for arbejdet med helhedsplan for Holte bycenter

Opstart af helhedsplanen
Gå hjem-møde for butikker og erhverv 19.02.2019
Byvandring i Holte bycenter 9.03.2019
Åben informationsbord i Holte Midtpunkt 20.03.2019
Dialogcafé 20.03.2019
Første møde i følgegruppen 26.03.2019
Andet møde i følgegruppen 13.05.2019
Bycenterudvalgsmøde: Drøftelse af 2. udkast til forslag for helhedsplan 12.06.2019
Bycenterudvalgsmøde: Drøftelse af 3. udkast til forslag for helhedsplan 11.09.2019
Start på offentlig høring af helhedsplanen 1.10.2019
Borgermøde om forslag til helhedsplan for Holte bycenter 5.11.2019 kl. 19.00
Afslutning på offentlig høring af helhedsplanen 10.12.2019
Bycenterudvalgsmøde: Behandling af udkast til endelige helhedsplan for Holte bycenter - forventet februar 2020

‌Nyhed: Holte by skal leve og ånde‌