Spring til indhold

Helhedsplan for Holte bycenter

Kommunens Bycenterudvalg har den 5. februar 2020 vedtaget en ny helhedsplan for Holte bymidte. Helhedsplanen sætter overordnede strategiske rammer og mål for den fremtidige udvikling af Holte bymidte.

Læs hele Helhedsplan for Holte bymidte her (bemærk stor pdf-fil):
Helhedsplan for Holte bycenter

Helhedsplanen for Holte bymidte, er resultatet af en længere proces hvor både lokale borgere, foreninger, butikker og grundejere har givet deres input. Du kan læse mere om processen og rammerne for helhedsplanen nedenfor her på siden.

Forslag til helhedsplanen var i offentlig høring fra tirsdag den 1. oktober 2019 til og med tirsdag den 10. december 2019. Alle høringssvar der blev modtaget af kommunen i denne periode blev præsenteret for Bycenterudvalget på udvalgsmøde den 5. februar 2020 i forbindelse med endelig vedtagelse af helhedsplanen. Enkelte høringssvar gav anledning til mindre redaktionelle rettelser i helhedsplanen. Alle modtagede høringssvar, samt forvaltningens besvarelser og vedtagede rettelser kan læses af dagsordenspunktet for Bycenterudvalgets udvalgsmøde den 5. februar 2020. 
Du kan finde dagsordenspunkt for helhedsplanens vedtagelse på følgende link: Dagsordenspunkt for helhedsplanens vedtagelse

Om helhedsplanen

Baggrund for helhedsplanen

Rammer for helhedsplanen

Proces for arbejdet med helhedsplan for Holte bycenter

Opstart af helhedsplanen

Gå hjem-møde for butikker og erhverv 19.02.2019

Byvandring i Holte bycenter 9.03.2019

Åben informationsbord i Holte Midtpunkt 20.03.2019

Dialogcafé 20.03.2019

Første møde i følgegruppen 26.03.2019

Andet møde i følgegruppen 13.05.2019

Bycenterudvalgsmøde: Drøftelse af 2. udkast til forslag for helhedsplan 12.06.2019

Bycenterudvalgsmøde: Drøftelse af 3. udkast til forslag for helhedsplan 11.09.2019

Start på offentlig høring af helhedsplanen 1.10.2019

Borgermøde om forslag til helhedsplan for Holte bycenter 5.11.2019 kl. 19.00

Afslutning på offentlig høring af helhedsplanen 10.12.2019

Bycenterudvalgsmøde: Behandling af udkast til endelige helhedsplan for Holte bycenter - 5.02.2020