Helhedsplan for Holte bycenter

Følg med i Bycenterudvalgets arbejde med en ny helhedsplan for Holte bycenter.

Om helhedsplanen

Baggrund for helhedsplanen
Borgerarrangementer og følgegruppe
Rammer for helhedsplanen

Rudersdal Kommune er i gang med at udarbejde en helhedsplan for Holte bycenter, der skal sikre en langsigtet og strategisk plan for et levende og attraktivt Holte. 

Her på siden kan du bl.a. dykke ned  i baggrunden for  helhedsplanen og se, hvordan du som borger kan engagere dig i udviklingen af fremtidens Holte. 

Følg med i arbejdet en ny helhedsplan for Holte bycenter

Opstart af helhedsplanen
Gå hjem-møde for butikker og erhverv 19.02.2019
Byvandring i Holte bycenter 9.03.2019
Åben informationsbord i Holte Midtpunkt 20.03.2019
Dialogcafé 20.03.2019
Første møde i følgegruppen 26.03.2019
Bycenterudvalget drøfter 1. udkast til forslag for helhedsplan 8.05.2019
Andet møde i følgegruppen 13.05.2019
Bycenterudvalget drøfter 2. udkast til forslag for helhedsplan 16.06.2019
Offentlig høring for helhedsplanen starter d. 1. juli 2019

Om helhedsplanen

Baggrund for helhedsplanen
Borgerarrangementer og følgegruppe
Rammer for helhedsplanen