Center for Sundhed og Træning, Hegnsgården

Alléen 7
2850 Nærum
pleje-hegnsgaarden@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 51 20
Leder: Pernille Bidsted Andersen

Plejecenter Hegnsgården

Plejecentret Hegnsgården ligger i Nærum op til en park og en lille sø. Vi yder omsorg og pleje til den enkelte borger med respekt for individuelle behov.

På Hegnsgården har vi et produktionskøkken, som laver mad til beboerne på Hegnsgården. Køkkenet leverer også mad ud af huset til andre institutioner.

 

Vigtig information, til alle besøgende

Der er ved lov indført restriktioner for pårørende besøg på plejecentre og botilbud.

Det betyder, at man som pårørende skal overveje at udskyde sit besøg og i stedet ringe, bruge Facetime eller lignende.

Vi er gerne behjælpelige i den udstrækning det kan lade sig gøre.

 

Hvis besøget ikke kan udsættes, bør varigheden af besøget afkortes, ligesom besøget skal ske i borgerens egen bolig og ikke i plejecenterets eller botilbudets fællesområde.

Som pårørende skal man samtidig være omhyggelig med håndhygiejne og undgå fysisk kontakt.

Vi henstiller til, at man ikke tager borgere, der er indlagt eller bor på Hegnsgården ud på ture, besøg eller lignende.

Hvis man har været i et risikoområde, iht Udenrigsministeriets anbefalinger, må man ikke komme på Hegnsgården i 2 uger derefter.

Hvis du er i tvivl kan du enten kontakte Myndighedernes Corona-Hotline på 7020 0233, eller Centerleder Pernille Bidsted Andersen på 7268 5121

 

Kontakt til Hegnsgården

Hvordan får jeg kontakt med Plejecenter Hegnsgården?

Praktiske informationer for nye beboere

Hvordan får jeg en bolig på Hegnsgården?
Lejligheden/boligen
Servicepakke
Økonomi
Administration
Ind- og udflytning
Læge på Plejecenter Hegnsgården

Livet på Hegnsgården

Hverdagen på Hegnsgården
Personlig pleje og omsorg
Mad og måltidspolitik
Kultur- og fritidstilbud
Samarbejde med familie og venner
Månedsbladet

Om Hegnsgården

Værdighedspolitik og Borgerdialogpolitik
Virksomhedsplan
Tilsyn
Beboer- og pårørenderåd
Pjecer og anden information

Om organisationen – hvem er vi?

Medarbejderne på Plejecenter Hegnsgården