Spring til indhold

Center for Sundhed og Træning, Hegnsgården

Alléen 7
2850 Nærum
Skriv Digital Post (borger)
Tlf: 46 11 51 20
Leder: Pernille Bidsted Andersen

Plejecenter Hegnsgården

Plejecentret Hegnsgården ligger i Nærum op til en park og en lille sø. Vi yder omsorg og pleje til den enkelte borger med respekt for individuelle behov.

På Hegnsgården har vi et produktionskøkken, som laver mad til beboerne på Hegnsgården. Køkkenet leverer også mad ud af huset til andre institutioner.

Corona: Se ændringer for plejecentre

 

Retningslinjer for besøg på Hegnsgården

Retningslinjer for besøg på plejecenter og midlertidige pladser

Værd at vide inden du besøger beboere

 

Kontakt til Hegnsgården

Hvordan får jeg kontakt med Plejecenter Hegnsgården?

Praktiske informationer for nye beboere

Hvordan får jeg en bolig på Hegnsgården?

Lejligheden/boligen

Servicepakke

Økonomi

Administration

Ind- og udflytning

Læge på Plejecenter Hegnsgården

Livet på Hegnsgården

Hverdagen på Hegnsgården

Personlig pleje og omsorg

Mad og måltidspolitik

Kultur- og fritidstilbud

Samarbejde med familie og venner

Månedsbladet

Om Hegnsgården

Værdighedspolitik og Borgerdialogpolitik

Virksomhedsplan

Tilsyn

Beboer- og pårørenderåd

Pjecer og anden information

Om organisationen – hvem er vi?

Medarbejderne på Plejecenter Hegnsgården