Spring til indhold

Valg af medlemmer til Handicaprådet

Forslag til kandidater skal sendes inden den 10. december 2021

Der skal vælges et nyt Handicapråd. Handicaprådet fungerer for en fireårig periode, som følger kommunalbestyrelsens valgperiode. 

Forslag til kandidater fra lokale foreninger

Handicaprådet består af otte medlemmer. Ét af de otte medlemmer bliver udpeget af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra lokale foreninger uden for Danske Handicaporganisationer.

Kommunalbestyrelsen opfordrer derfor interesserede lokale foreninger uden for Danske Handicaporganisationer til at indstille en kandidat til Handicaprådet og en personlig stedfortræder til kandidaten, som kan deltage i rådets møder, når det ordinære medlem er forhindret.

Der skal ifølge ligestillingsloven indstilles både en kvinde og en mand som kandidat og som personlig stedfortræder. Det er kun muligt at indstille personer, der bor i kommunen.

 

Send forslag inden 10. december

Forslag til kandidater til Handicaprådet skal sendes inden den 10. december 2021 på mail til Social og Sundhed, socialogsundhed@rudersdal.dk. Hvis flere lokale foreninger foreslår kandidater, vil vi sende en liste med forslagene ud til foreningerne, som herefter i fællesskab bedes indstille en kandidat og en personlig stedfortræder til Handicaprådet.

 

Mere information

Du kan finde mere information om Handicaprådet i det følgende link:

‌Andre råd og udvalg‌.
 

Du kan også henvende dig til Handicaprådets sekretariat på e-mail handicapraad@rudersdal.dk eller på tlf. 46 11 33 16.