Spring til indhold

Hække, hegn og fortov

Som grundejer ved en offentlig vej har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent.

Du skal klippe din hæk helt ind til skel mod offentlig vej eller sti, og det samme gælder buske eller træer, der vokser ud over fortovet eller rabatten og kan genere gående eller cyklister.

Større træer kan også dække for en del af gadelyset, så oversigtsforholdene forringes.

Du kan også give os et praj, hvis du fx ser forvoksede hække eller grene, der dækker for skilte og andet.

Giv os et praj om hække

Klipning af hæk og renholdelse af fortov mv.

Regler for hække og faste hegn

Regler og rettigheder