Spring til indhold

Hække, hegn og fortov

Som grundejer ved en offentlig vej har du en del af ansvaret for at holde fortovet og vejområdet pænt og rent.

Du skal klippe din hæk helt ind til skel mod offentlig vej eller sti, og det samme gælder buske eller træer, der vokser ud over fortovet eller rabatten og kan genere gående eller cyklister.

Større træer kan også dække for en del af gadelyset, så oversigtsforholdene forringes.

Du kan også give os et praj, hvis du fx ser forvoksede hække eller grene, der dækker for skilte og andet.

Giv os et praj om hække

Klipning af hæk og renholdelse af fortov mv.

Sådan skal din hæk være klippet

Sådan holder du dit fortov rent

Særligt for private fællesveje

Regler for hække og faste hegn

Generelt er det ikke tilladt i kommunen at placere et fast hegn i skel mod vej. Nogle lokalplaner åbner dog op for etableringen af faste hegn, så længe der sættes hæk eller tæt beplantning foran.  

Du kan læse mere om reglerne for hække og faste hegn herunder - husk at tjekke din lokalplan og se hvilke regler, der gælder i dit område. Du kan desuden orientere dig i vores folder om hække og hegn. Hvis du har spørgsmål, kan du sende en mail til byplan@rudersdal.dk.

Hække og hegn

Værd at vide

Hvis du vil plante hæk

Hvis du undtagelsesvis ønsker at opsætte et fast hegn

Her finder du reglerne om hække og hegn i din lokalplan

Regler og rettigheder

Beskæring af beplantning

Som grundejer har du ansvar for, at beplantningen er beskåret mod fortov, vej eller sti.

Renholdelse af veje og stier

Både grundejere og kommune skal renholde veje og stier.

 

Om vej-ret

Vej-ret er den ret, som ejeren af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende vej eller sti som færdselsareal for ejendommen.

Læs alt om vej-ret på side 7 i Rudersdal Kommunes vinterregulativ: