Grundgebyr for erhverv

Rudersdal Kommune opkræver grundgebyr fra virksomheder beliggende i kommunen på baggrund af affaldsbekendtgørelsen. De fleste virksomheder er gebyrpligtige, dog er der mulighed for at blive fritaget, hvis virksomheden opfylder nogle bestemte kriterier.

Du kan læse mere om, hvilke kriterier virksomheden skal opfylde, og hvordan du søger om at blive fritaget her: ‌Fritagelse for grundgebyr for erhverv‌

Grundgebyret er 664 kr. inkl. moms i 2018.

OBS! Fristen for at søge om fritagelse for i år er overskredet. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er grundgebyr for erhverv?
Hvorfor bliver jeg opkrævet grundgebyr for erhverv?
Er grundgebyret en slags skjult skat?
Hvilke virksomheder kan blive fritaget for at betale grundgebyr?
Hvordan kan jeg ansøge om at blive fritaget for at betale grundgebyr?
Hvornår kan jeg søge om at blive fritaget for grundgebyr 2018?
Kan kommunen ikke automatisk fritage virksomheder baseret på kriterierne for fritagelse?
Jeg har intet affald, skal jeg stadig betale?
Hvad sker der, hvis jeg har ændret virksomhedsform eller branchekode?
Jeg fik fritagelse sidste år. Gælder den fortsat?
Jeg driver ikke virksomhed i Rudersdal Kommune. Hvorfor får jeg en opkrævning fra jer?
Min virksomhed er flyttet til en anden kommune i opkrævningsåret, skal jeg stadig betale?
Hvordan undgår jeg at få en forkert opkrævning?
Kan jeg klage over en afgørelse?

Baggrundsinformation

Affaldsbekendtgørelse

Det er Affaldsbekendtgørelsen § 56 (BEK nr. 1309 af 18. december 2012), der pålægger kommunerne at opkræve et affaldsgebyr hos alle virksomheder, der er beliggende i kommunen 1. januar i gebyråret.

Læs affaldsbekendtgørelsen (Retsinformation)

Regulativ for erhvervsaffald