Grundgebyr for erhvervsaffald

Miljøministeriet har fastsat, at alle virksomheder som udgangspunkt skal betale et grundgebyr for erhvervsaffald. Nogle virksomheder kan dog være undtaget.

I 2016 er grundgebyret på 500 kr. inkl. moms.

Søg om fritagelse ved opkrævning

Vi sender en opkrævning ud i august til virksomhedens digitale postkasse. Herefter kan du søge om fritagelse for at betale, hvis du opfylder nogle særlige betingelser.

‌Fritagelse for betaling af grundgebyr for erhvervsaffald‌

Vi anbefaler, at du betaler grundgebyret inden fristen for rettidig betaling, uanset om du regner med at blive fritaget eller ej. Hvis du fritages, får du automatisk pengene tilbage.

Grundgebyret dækker blandt andet de udgifter, det koster os at administrere anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, information og lignende.

 

Grundgebyr – ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal jeg betale grundgebyr for erhvervsaffald?
Hvilke virksomheder behøver ikke betale grundgebyret?
Jeg har intet affald, skal jeg stadig betale?
Hvad sker der, hvis jeg har ændret virksomhedsform eller branchekode?
Jeg har tidligere fået fritagelse. Gælder den fortsat?
Kan kommunen ikke registrere, at jeg har lav omsætning / lønsum, i stedet for at jeg skal søge hvert år?
Kan gebyret ikke betragtes som en skjult skat?
Jeg driver ikke virksomhed i Rudersdal Kommune. Hvorfor får jeg en opkrævning fra jer?
Min virksomhed er flyttet til en anden kommune i opkrævningsåret, skal jeg så stadig betale?
Hvordan undgår jeg at få en forkert opkrævning?
Kan jeg klage over en afgørelse?

Baggrundsinformation

Affaldsbekendtgørelse

Det er Affaldsbekendtgørelsen § 56 (BEK nr. 1309 af 18. december 2012), der pålægger kommunerne at opkræve et affaldsgebyr hos alle virksomheder, der er beliggende i kommunen 1. januar i gebyråret.

Læs affaldsbekendtgørelsen

(Retsinformation)

Regulativ for erhvervsaffald

(Rudersdal Kommune)