Spring til indhold

Grundgebyr for erhverv

OBS! Regeringen har afskaffet det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr fra 1. januar 2019

Rudersdal Kommune opkræver grundgebyr fra virksomheder beliggende i kommunen på baggrund af affaldsbekendtgørelsen. De fleste virksomheder er gebyrpligtige, dog er der mulighed for at blive fritaget, hvis virksomheden opfylder nogle bestemte kriterier.

Du kan læse mere om, hvilke kriterier virksomheden skal opfylde, og hvordan du søger om at blive fritaget her.

Grundgebyret er 664 kr. inkl. moms i 2018.

Fristen for at søge om fritagelse for 2018 er overskredet. 

Fritagelse for grundgebyr

Fejl i branchekode, virksomhedsform eller antal ansatte

Virksomheden havde en momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. i 2016

Virksomheden er opstartet i 2017 og havde en momsomsætning eller lønsum under 300.000 kr. i 2017.

Virksomhed er inaktiv, ophørt m.v.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er grundgebyr for erhverv?

Hvorfor bliver jeg opkrævet grundgebyr for erhverv?

Er grundgebyret en slags skjult skat?

Hvornår kan jeg søge om at blive fritaget for grundgebyr 2018?

Kan kommunen ikke automatisk fritage virksomheder baseret på kriterierne for fritagelse?

Jeg har intet affald, skal jeg stadig betale?

Hvad sker der, hvis jeg har ændret virksomhedsform eller branchekode?

Jeg driver ikke virksomhed i Rudersdal Kommune. Hvorfor får jeg en opkrævning fra jer?

Min virksomhed er flyttet til en anden kommune i opkrævningsåret, skal jeg stadig betale?

Kan jeg klage over en afgørelse?

Baggrundsinformation

Affaldsbekendtgørelse

Det er Affaldsbekendtgørelsen § 56 (BEK nr. 1309 af 18. december 2012), der pålægger kommunerne at opkræve et affaldsgebyr hos alle virksomheder, der er beliggende i kommunen 1. januar i gebyråret.

Affaldsbekendtgørelsen (Retsinformation)

Regulativ for erhvervsaffald