Spring til indhold

Grundgebyr for erhverv

OBS! Regeringen har afskaffet det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr fra 1. januar 2019

Rudersdal Kommune opkræver grundgebyr fra virksomheder beliggende i kommunen på baggrund af affaldsbekendtgørelsen. De fleste virksomheder er gebyrpligtige, dog er der mulighed for at blive fritaget, hvis virksomheden opfylder nogle bestemte kriterier.

Du kan læse mere om, hvilke kriterier virksomheden skal opfylde, og hvordan du søger om at blive fritaget her.

Grundgebyret er 664 kr. inkl. moms i 2018.

Fristen for at søge om fritagelse for 2018 er overskredet. 

Fritagelse for grundgebyr

Ofte stillede spørgsmål

Baggrundsinformation

Affaldsbekendtgørelse

Det er Affaldsbekendtgørelsen § 56 (BEK nr. 1309 af 18. december 2012), der pålægger kommunerne at opkræve et affaldsgebyr hos alle virksomheder, der er beliggende i kommunen 1. januar i gebyråret.

Affaldsbekendtgørelsen (Retsinformation)

Regulativ for erhvervsaffald