Grønt Råd i Rudersdal

Rudersdal Kommune har etableret et Grønt Råd for at styrke dialogen med borgere, interesseorganisationer og foreninger i natur- og miljøspørgsmål.

I det Grønne Råd kan kommunen udveksle viden og ønsker til at udvikle natur, miljø og friluftsliv med lokale borgere, organisationer og foreninger.

Medlemmer

Følgende er repræsenteret i det Grønne Råd:

  • Friluftsrådet
  • Danmarks Naturfredningsforening
  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Handicaprådet
  • Relevante grundejerforeninger
  • Miljø- og Teknikudvalget
  • Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
  • Repræsentanter for administrationen, Teknik og Miljø

Vedtægter

Vedtægter for Grønt Råd i Rudersdal Kommune

Mødereferater

Referat fra møde den 21. august 2018

Den politiske behandling

Forslaget om et Grønt Råd er behandlet i Miljø- og Teknikudvalget på nedenstående møder.

Den 7. juni 2017 (pkt. 13)

Den 8. november 2017 (pkt. 4)

Den 29. november 2017 (pkt. 10)