Børnehuset Gøngehuset

Gøngehusvej 38
2950 Vedbæk
Tlf. 45 89 39 23

Daglig leder Sabina Levy
Tlf. 45 89 39 23
sale@rudersdal.dk

Områdeinstitution Bøgebakken
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen
Tlf. 46 11 46 12
jfn@rudersdal.dk

Børnehuset Gøngehuset

- I Områdeinstitution Bøgebakken

Gøngehuset er et mindre integreret dagtilbud med en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe. Vi bor i Vedbæk tæt på skov og strand.

I Gøngehuset ligger vi særligt stor vægt på det nære børneliv. Hos os kender alle børn og voksne hindanden rigtig godt.

Pædagogisk arbejder vi med at skaber mulighed for fordybelse i mindre børnegrupper, både aldersopdelt og på tværs af aldre. Vi finder stor værdig i sammenholdet og fælleskabet når vi er sammen som hus og at personalets individuelle kompetencer kan komme alle børn til gavn.

Hverdagen er bygget op omkring en genkendelig ramme hvor børnene indgår i en naturlig vekselvirkning mellem vokseninitieret aktiviteter, rutiner og spontanitet. Der er en god balance mellem at være aldersopdelt, at være i mindre børnegrupper og være en del af et større fælleskab.

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

De styrkede læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Bøgebakken

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

 

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud