Spring til indhold

Glasgang på rådhuset energirenoveres

Rudersdal Kommune er gået i gang med at energirenovere glasgangen på rådhuset i Holte. Glasgangen, som er del af det fredede rådhus, har længe været i dårlig stand - bl.a. med punkterede termoruder, et varmeanlæg som ikke fungerer og et utæt tag.

Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2023.

Renoveringen er begyndt med etablering af byggeplads på græsplænen nord for rådhuset og på dele af p-pladserne mod syd.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Rudersdal Ejendomme: ejendomme@rudersdal.dk. Så vil vi svare hurtigst muligt.

Baggrund

Glasgangen på Rudersdal Rådhus har længe været i dårlig stand, og der er et påtrængende behov for at renovere bygningen. Klimaskærmen herunder taget er utæt, vinduerne er dårligt isolerede, og varmeanlægget har længe været ude af funktion.

Ved at gennemføre en total renovering af glasgangen er det muligt både at reducere energiforbruget på rådhuset og sikre et bedre indeklima, foruden at opfylde bevaringsforpligtelserne som ejer af en fredet bygning.

Solceller på taget af baghuset

I forbindelse med renoveringen er det undersøgt, om der kan opsættes solceller til at reducere energiforbruget på rådhuset.

Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt projektet, så i løbet af 2023 vil der blive monteret paneler på taget af bygningen fra 1964.

Løsningen bliver med en batteripakke, som betyder, at el fra cellerne kan lagres, og produktionen udnyttes optimalt. Solcellerne skal supplere - og optimalt - dække elforbruget på rådhuset og generelt medvirke til at højne bygningens bæredygtige profil.

Omfattende byggearbejder

Der er tale om en omfattende renovering, hvor hele tag- og facadekonstruktionen skal demonteres, restaureres og genopsættes.

Ruderne udskiftes til energiglas, taget udskiftes, og der etableres nyt varmeanlæg. Gulve, vægge, lofter og døre friskes op, og den udvendige trappe renoveres.

Energirenoveringen sker i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, som er øverste myndighed i forhold til fredede bygninger i Danmark.

Totalrådgiver

Rubow Arkitekter med Ingeniørfirmaerne Eduard Troelsgård og Gert Carstensen som underrådgiver.

Entreprenører

Tømrer - Juul & Nielsen
Smed – Emil Nielsens Smedeværksted
Elektriker – Nordens Installation
Maler – Malermester Henning L. Jørgensen
Murer – HEJ Murer