Genoptræning og rehabilitering Rudersdal

Genoptræning og rehabilitering Rudersdal er et sted, hvor du er blevet henvist til.

Som udgangspunkt kan du søge om at få træning, hvis du er over 65 år og pensionist og har en fysisk funktionsnedsættelse eller hvis der pludselig opstår en ændring af din helbredssituation eller din evne til at mestre dagligdagens aktiviteter derhjemme. Du kan også blive henvist til genoptræning og rehabilitering hvis du har været på hospitalet og har fået en genoptræningsplan. Hvis du vil vide mere om ventetidsgarantien for dig med en genoptræningsplan så læs her:

Fritvalgsservice​

Endelig kan du blive henvist til et rehabiliteringsforløb, hvis du har diabetes, KOL, kræft, ryglidelse eller har en hjertesygdom.

Vil du vide mere om lovgivningen for henvisning til genoptræning og rehabilitering, kan du læse om, hvordan du bliver henvist til genoptræning her:

Genoptræning og rehabilitering

For at kunne tilbyde en fagligt højt kvalificeret indsats til borgerne med behov for genoptræning og rehabilitering og for at sikre den bedste udnyttelse af kapacitet og ressourcer, har Rudersdal kommune samarbejde med andre kommuner på genoptræningsområdet. På flere udvalgte områder har Rudersdal kommune et tæt samarbejde med Gentofte og Lyngby-Taarbæk, og på kræftområdet er samarbejdet med 8 andre kommuner i Gentofte og Herlev hospitalers optageområde.

Derfor kan du skulle benytte andre genoptræningscentre i genoptræningsforløbet.

Din genoptræning og rehabilitering i Rudersdal vil foregå på et af kommunens to genoptræningscentre – Skovbrynet i Holte eller Teglporten i Birkerød.

Træningen er gratis, men der er udgifter forbundet med transport. Se afsnittet Transport nedenfor.

 

Hvor skal jeg gå til genoptræning og rehabilitering

På Skovbrynet
På Teglporten
Rehabilitering efter hjerneskade
Rehabilitering efter kræft
Rehabilitering til dig med KOL, diabetes, ryglidelse og hjertesygdomme

Kontaktoplysninger

Kontakt Skovbrynet
Beskrivelse af Skovbrynet
Kontakt Teglporten
Beskrivelse af Teglporten

Til dig, der går til genoptræning og rehabilitering

Hvordan kommer jeg i gang
Træning på hold
Individuel træning
Mobil interaktiv træning
Varighed af træningsforløb
Afbud til træning
Transport
Afslutning af forløbet og fortsat træning og aktivitet

Til dig der er på døgnrehabilitering

Døgnrehabilitering Skovbrynet
Planlægnings- og opfølgningsmøder
Læge
Praktisk information og huskeliste
Værelserne og forplejning
Hvor længe varer mit forløb?

Om Genoptræning og rehabilitering Rudersdal

Medarbejderne og ledelse
Værdighedspolitik og Borgerdialogpolitik
Pjecer og vejledninger