Spring til indhold

Information om genbrugsordningen

I Rudersdal Kommunes genbrugsordning kan du aktuelt sortere plast, papir, glas, metal, pap samt mad- og drikkekartoner.

Materialer vedr. afald

Her kan du finde forskellige materialer vedrørende affaldssortering, affaldsbeholdere og krav til adgangsvej.

I løbet af 2022 skal alle borgere til at sortere madaffald. Vi arbejder endvidere på at gøre det muligt også at sortere farligt affald og tekstiler.

På vores selvbetjeningsside Mit Affald kan du bl.a. anmelde problemer med tømning af din genbrugsbeholder, tilmelde beskedservice og finde din tømmekalender.

Selvbetjeningssiden Mit Affald

Svar på spørgsmål til genbrugsordningen

Baggrundsinformation

Det politiske beslutningsgrundlag

  • Genbrugsordningen har som formål at sætte skub i genanvendelsen. Læs mere om det politiske beslutningsgrundlag der ligger til grund for ordningen:.

    Det politiske beslutningsgrundlag.