Spring til indhold

Information om genbrugsordningen

I Rudersdal Kommunes genbrugsordning kan du aktuelt sortere plast, papir, glas, metal og pap.

Vi arbejder på højtryk for at gøre det muligt også at sortere madaffald, fødevarekartoner (bl.a. juice og mælk), farligt affald og tekstiler. I løbet af 2022 bliver det muligt at sortere madaffald fra restaffald.

På vores selvbetjeningsside Mit Affald kan du bl.a. anmelde problemer med tømning af din genbrugsbeholder, tilmelde beskedservice og finde din tømmekalender.

Selvbetjeningssiden Mit Affald

Svar på spørgsmål til genbrugsordningen

Det politiske beslutningsgrundlag

Genbrugsordningen har som formål at sætte skub i genanvendelsen. Læs mere om det politiske beslutningsgrundlag der ligger til grund for ordningen:.

Det politiske beslutningsgrundlag.