Spring til indhold

Hver tredje gadelampe er nu slukket

Som led i bestræbelserne på at spare på energien er hver tredje gadelampe på de veje, hvor Rudersdal Kommune står for vejbelysningen, nu slukket.

Herunder kan du se, i hvilken takt slukningen er gennemført i de forskellige områder af kommunen.

Slukning af gadelys - oversigt over etaper

Se kort i stor størrelse

Herunder finder du mere detaljeret info om de enkelte lamper i de forskellige områder i de fire etaper. For hver etape svarer en pdf-fil, der rummer et overblik med en indgang til de konkrete steder:

Gadelys - etape 1

Gadelys - etape 2

Gadelys - etape 3

Gadelys - etape 4

Se også

Har du spørgsmål så send en mail til Teknik og Miljø på tom@rudersdal.dk

Fakta om gadelys i Rudersdal

  • Kommunen har 11.451 gadelys, som belyser kommunens offentlige veje og private fællesveje, lyskryds, torontoanlæg, stier og pladser.
  • Teknik og Miljø, Vej og Park, er vejmyndighed og administrerer kommunens gadelys. Vejmyndigheden bestemmer gadelysets placering, og materiel og design i henhold til kommunens udstyrsmanual. Målet med kommunens gadelys er at øge trafiksikkerheden og sikre en god tilgængelighed og tryghed på kommunens veje.
  • Vej og Park har en driftsaftale med Andel Lumen. Fejl indmeldes af borgerne via "Dit Gadelys". Fejl på lyskilder udbedres normalt inden for 10 dage.
  • Ved modernisering er der fra og med sæson 2022 energioptimeret 90 pct. af gadelyset. Herved er der opnået en driftsbesparelse på kommunens gadelys på fire mio. kr. om året. Det er målet, at al gadelys er energioptimeret til LED i 2023.
  • I 2022 var elforbruget til gadelyset 1,2 mio. kWh, svarende til et CO2-tryk på ca. 200 ton CO2.
  • Baggrunden for vejbelysning er, at kommunen er forpligtet til at etablere belysning af vejkryds, rundkørsler og fodgængerovergange. Rudersdal Kommune følger derudover Vejdirektoratets vejregler, som anbefaler belysning af trafikerede veje og stier i byområder.