Fuld fart på nyt gadelys

Fra oktober 2019 udskifter vi ca. 4.200 lyskilder i hele kommunen - næste år et tilsvarende antal.

Lys.

Lys er som vejret og maden i hjemmet og på arbejdet: Noget langt de fleste går rigtig meget op i. Ud over at opfylde sin primære funktion: At lyse, skal lys opfylde en række behov, der handler om vores velvære, sundhed, følelse af tryghed og meget andet.

For mange mennesker er en god gadebelysning således meget vigtig, når man færdes på gader og veje.

Derfor prioriterer vi også gadelyset højt i Rudersdal Kommune, som nu sætter turbo på at skifte gammeldags pærer til moderne, energirigtigt LED-lys.

Vi udskifter lys og forældet materiel

Fra oktober 2019 udskifter vi ca. 4.200 lyskilder rundt om i hele kommunen. Næste år udskifter vi et tilsvarende antal samt udgået materiel, armaturer og master, som ikke længere kan driftes. Det nye, moderne materiel males i kommunens sortgrå farve.

Når vi er færdige med det samlede projekt, er 95 pct. af alle lyskilder udskiftet til lys, som er langt billigere, mere effektivt og holdbart. De 95 pct. omfatter alt det såkaldt "energitunge" lys, dvs. lys på veje og pladser.

De sidste fem procent er mindre energitunge belysning i tunneler, på trappeanlæg m.v. Dette lys moderniseres, når de pågældende steder alligevel skal renoveres.

Projektet for modernisering af kommunens gadelys koster ca. 32 mio. kr. Den årlige energibesparelse betyder, at investeringen er tjent hjem efter ca. otte år.

Projektet indgår i øvrigt i vores strategi for "‌Smukke grønne veje‌".

Her har vi skiftet til LED-lys

Vi har allerede ca 2.500 energieffektive LED-lyskilder i kommunen, se dem på kortet.

Se stor version

De to farver markerer to forskellige LED-produkter, vi har afprøvet. Begge har vist sig egnede til formålet, er driftssikre og bliver benyttet fremover.

I Rudersdal Kommune har vi i alt 12.486 gadelamper. Medio 2019 er ca. 2.510 gadelamper energieffektive LED-gadelamper.

.

Her skifter vi til LED-lys i 2019

I efteråret 2019 skifter vi 4.159 stk. gamle lyskilder ud med nye energieffektive LED-lyskilder.

Se på listen, om din vej er med - og hvis det er tilfældet hvilken uge udskiftningen sker:

Oversigt over modernisering i 2019 - uge 41-50

Se kort i stor version

 

LED bruger kun den halve energi

Ud over at give nogle gevinster i sig selv åbner moderniseringen af gadelyset i Rudersdal for, at vi teknisk kan skrue mere på forskellige lysindstillinger. Dermed kan vi opfylde flere behov rundt om i kommunen.

En LED-lyskilde bruger kun halvdelen af elforbruget i fx en natrium- eller kviksølv-kilde, typisk fra 70 til 35 Watt. Desuden sænker vi gadelyset med 50 % om natten fra kl. 22 til kl. 6 en række steder for at spare på energien, og denne indsats vil blive udvidet.

Med LED-indsatsen halveres denne halvering af strømforbruget om natten – det er noget, der mærkes på elforbruget.

Vi har i 2018 testet forskellige slags LED-lyskilder for at se, hvilken slags der er den bedste i forhold til energiudnyttelse, lysets spredning og levetid, men også for at finde der lyskilder, hvor lyset opleves bedst.

Generelt er der især to markante fordele ved LED som lyskilde på de offentlige arealer:

  • Dels giver de mere – og et bedre – lys, fordi lyset kan rettes mere direkte mod den situation, hvor lyset skal hjælpe, fx i forhold til at skabe overblik over trafikken.
  • Dels er LED-lys mere driftsøkonomiske. De bruger mindre strøm og holder længere end konventionelle pærer. Selv om LED pt. er dyrere i anskaffelse, gør besparelsen i drift, at investeringen typisk kan hentes hjem på ganske få år.

Desuden er der mulighed for at indbygge diverse nye teknologier - fx til datastyring.

Endelig imødekommer moderniseringen energi- og miljøkrav fra EU, der i praksis skal fjerne 1-pulver-lysrør og kviksølvslamper, som findes i minimum 200.000 gadelamper herhjemme.

Rudersdal Kommune overtager driften af anlæg

Gadelyset i Rudersdal Kommune ejes og driftes pt. af Ørsted AS. Nogle kommuner har hjemkøbt gadelyset. I Rudersdal Kommune har vi i stedet indgået en ny femårig driftsaftale med Ørsted baseret på moderniseringen og en meget billigere drift af LED-belysningen.

Aftalen giver os mulighed for at overtage et fuldt moderne belysningsanlæg, og vi får god tid til at forberede overtagelsen og et nyt udbud af driften. Vi ønsker et nyt moderne gadelys, etableret i god kvalitet, men vi skal samtidig sikre en god kontinuerlig drift.

Når vi ejer al gadelyset, vil vi i fri og åben konkurrence udbyde driften til bedste og billigste entreprenør. Det vil sandsynligvis give en økonomisk besparelse, ligesom vi selv kan prioritere responstid ved fejlmeldinger.

Vi kommer til din vej

Al elforsyning til gadelamperne er for længst kabellagt. Nu skal vi have elforbruget sat ned.

Der er kun få strækninger med master, hvor LED ikke ønskes. Det kan dreje sig om gamle gadelamper, som vi ønsker bevaret i et historisk bymiljø, omkring historiske bygninger eller på historiske gader og pladser.

Som udgangspunkt kan du derfor trygt regne med, at vi moderniserer gadelyset på din vej.