Bedre og billigere lys på vejene

I år kommer der gang i udskiftningen af gadelys til moderne LED-lys, der giver bedre lys og sparer penge.

Lys.

Lys er som vejret og maden i hjemmet og på arbejdet: Noget langt de fleste går rigtig meget op i. Ud over at opfylde sin primære funktion: At lyse, skal lys opfylde en række behov, der handler om vores velvære, sundhed, følelse af tryghed og meget andet.

For mange mennesker er en god gadebelysning således meget vigtig, når man færdes på gader og veje.

Derfor har gadebelysning også en høj prioritering i Rudersdal Kommune, som det næste års tid sætter turbo på at skifte gammeldags pærer til moderne, energirigtigt LED-lys.

I 2018 planlægger vi at udskifte ca. 1.300 lyskilder rundt om i hele kommunen, og udskiftningen fortsætter de kommende år.

Her har vi skiftet til LED-lys

Her kan du se, hvor i kommunen vi skiftede til 600 LED-lyskilder i 2017.

Se stor version

De to farver markerer de to slags lyskilder, vi holder op mod hinanden for at kunne vælge den fremtidige type.

I Rudersdal Kommune har vi i alt 12.486 gadelamper. De 2.510 er nu energieffektive LED-gadelamper.

Ny gadebelysning på Stenløkken i Birkerød

Vi tester to forskellige slags LED-lyskilder for at se, hvilken slags der er den bedste i forhold til energiudnyttelse, lysets spredning og levetid, men også for at finde den lyskilde, hvor lyset opleves bedst.

Generelt er der især to markante fordele ved LED som lyskilde på de offentlige arealer:

  • Dels giver de mere – og et bedre – lys, fordi lyset kan rettes mere direkte mod den situation, hvor lyset skal hjælpe, fx i forhold til at skabe overblik over trafikken.
  • Dels er LED-lys mere driftsøkonomiske. De bruger mindre strøm og holder længere end konventionelle pærer. Selv om LED pt. er dyrere i anskaffelse, gør besparelsen i drift, at investeringen typisk kan hentes hjem på ganske få år.

Desuden er der mulighed for at indbygge diverse nye teknologier - fx til datastyring.

Endelig imødekommer moderniseringen energi- og miljøkrav fra EU, der i praksis skal fjerne 1-pulver-lysrør og kviksølvslamper, som findes i minimum 200.000 gadelamper herhjemme.

LED bruger kun den halve energi

Ud over at give nogle gevinster i sig selv åbner moderniseringen af gadelyset i Rudersdal for, at vi i teknisk kan skrue mere på forskellige lysindstillinger. Dermed kan vi opfylde flere behov rundt om i kommunen.

En LED-lyskilde bruger kun halvdelen af elforbruget i fx en natrium- eller kviksølv-kilde, typisk fra 70 til 35 Watt. Desuden sænker vi gadelyset med 50 % om natten fra kl. 22 til kl. 6 en række steder for at spare på energien, og denne indsats vil blive udvidet.

Med LED-indsatsen halveres denne halvering af strømforbruget om natten – det er noget, der mærkes på elforbruget.

Ønske om senere slukning af lyset

Tænding og slukning af lyset foregår i praksis som en kombination af tænd / sluk-ur og lysfølere. Lyset tændes og slukkes på samme tid alle steder, og i de mørkeste måneder er lyset sat til at slukke kl. 9. Lysføleren kan så ”diktere”, at det sker tidligere, fx kl. 7.30, hvis den vurderer, at der er lyst nok.

Netop i skumring og tusmørke er det svært at stille alle tilfreds, da det er meget individuelt, hvornår der er lys ”nok”.

Vi får således en del ønsker fra forskellige områder i kommunen om, at lyset kan blive slukket senere i de mørke måneder af hensyn til børnene, der skal i skole. Disse ønsker vil vi naturligvis se nærmere på og vurdere, om det kan lade sig gøre.

Og så har vi planer om en gennemgang af belysningen i stitunneler og ved trappeanlæg langs veje. Her oplever mange, at der er behov for en forbedring.

Udskiftning til LED-lyskilde

Rudersdal Kommune overtager driften af anlæg

Gadelyset i Rudersdal Kommune ejes og driftes pt. af Ørsted AS. Men vi påregner i 2020 at hjemtage anlæggene.

Når vi ejer al gadelyset, vil vi i fri og åben konkurrence udbyde driften til bedste og billigste entreprenør. Det vil sandsynligvis give en økonomisk besparelse, ligesom vi selv kan prioritere responstid ved fejlmeldinger.

En række steder får ikke LED-lys

Al elforsyning til gadelamperne er for længst kabellagt. Nu skal vi have elforbruget sat ned.

Men der er strækninger med master, hvor LED af tekniske årsager ikke kan bruges. Det kan dreje sig om gamle gadelamper, som vi ønsker bevaret i et historisk bymiljø. Men det kan også være gadelamper, hvor vi ikke teknisk kan montere LED.

Her må vi overveje, om vi kan genbruge masten og blot modernisere lampehovedet, eller vi må tage skridtet fuldt ud og udskifte gadelampen til en helt ny gadelampe fx til vores foretrukne Københavner-model.