Ny park i dit nærområde

Haverne til de to bygninger (Frydenholm Plejecenter og det kommende daghjem) skal fremover skal åbne for andre borgere – som park med sø, en sti rundt om søen og nye aktiviteter.

For at få det bedste resultat for brugerne, deres familie og offentligheden i bred almindelighed har Rudersdal Kommune sat en proces i gang for at få så mange input som muligt, før selve projekteringen af området begynder.

På denne side kan du følge med i projektet, se herunder forslag til skitse for området.

Se landskabsarkitekters skitseforslag for området

Aktuelt 2.3.18: På baggrund af de mange input fra brugerne har landskabsarkitekterne Thing Brandt udarbejdet et skitseforslag for området,

Se dispostionsforslag for Frydenholm Park

Info om parkprojektet

Inspirationsmøde 18. januar 2018 - input fra brugerne
Tidsplan - det videre forløb