Ny park i dit nærområde

Haverne til de to bygninger (Frydenholm Plejecenter og det kommende daghjem) skal fremover være en samlet offentlig park med sø og en sti rundt om søen og med nye aktiviteter.

For at få det bedste resultat for brugerne, deres familie og offentligheden i bred almindelighed har Rudersdal Kommune sat en proces i gang for at få så mange input som muligt, før selve projekteringen af området begynder.

På denne side kan du følge med i projektet, se herunder forslag til skitse for området.

Se landskabsarkitekters skitseforslag for området

Aktuelt 2.3.18: På baggrund af de mange input fra brugerne har landskabsarkitekterne Thing Brandt udarbejdet et skitseforslag for området,

Se dispostionsforslag for Frydenholm Park

Info om parkprojektet

Inspirationsmøde 18. januar 2018 - input fra brugerne
Tidsplan - det videre forløb

‌Følg også med i byggeriet af nyt daghjem, Skovvang‌