Spring til indhold

Fritidsforstærkningen og Jump4Fun

 

Fritidsforstærkningen hjælper børn og unge i Rudersdal Kommune til at være en del af et aktivt fællesskab i fritiden. Se mulighederne nedenfor.

Søg om hjælp til et aktivt fællesskab i fritiden

Fandt du ikke, hvad du søgte, eller er du i tvivl om noget?

Mangler du svar, eller passer du ikke ind i ovenstående kategorier, så skriv til Fritidsforstærkningen.

Jump4Fun – for overvægtige børn

Jump4Fun er et tilbud til dig, der er mellem 6 – 16 år og gerne vil tabe dig gennem sjov og ballade, finde glæden ved at bevæge dig og har brug for sammenhold og venskaber.

Kontakt sundhedsplejerske Birthe Matzen Bech på bmb@rudersdal.dk eller tlf. 72 68 40 54.

Du kan også læse mere på Jump4Funs hjemmeside:
Jump4Fun

Foreningsliv til alle

 • Alle foreninger, der er medlem af DGI, kan søge om økonomisk støtte gennem puljen 'Foreningsliv for alle', når det handler om:

  1. at rekruttere - eller fastholde børn og unge af vanskeligt stillede forældre som medlemmer i foreningen.
  2. at gøre en særlig indsats for voksne flygtninge og asylansøgeres deltagelse i foreningslivet.
  Læs mere om Foreningsliv for alle-puljen og ansøg om støtte:
   

  Økonomisk støtte for flygtninge 0-18 år

  Flygtninge mellem 0-18 år, hvis forældre (én eller begge) modtager integrationsydelse, som ønsker økonomisk hjælp til en fritidsaktivitet, henvises til Fritidspuljen under dansk flygtningehjælp.

  Ansøg her

  Financial support for refugees between 0-18 years

  Refugees between 0-18 years whose parents (one or both) receive integration benefits and wish to apply for  financial support for leisure activities, are referred to “Fritidspuljen” under the Danish Refugee Council.

  Apply here (in Danish)