Spring til indhold

Fritidsforstærkningen - få hjælp til en fritidsaktivitet

 

Fritidsforstærkningen hjælper børn og unge i Rudersdal Kommune til at være en del af et aktivt fællesskab i fritiden. Se mulighederne nedenfor.

 

Søg om hjælp til et aktivt fællesskab i fritiden

Fandt du ikke, hvad du søgte, eller er du i tvivl om noget?

Mangler du svar, eller passer du ikke ind i ovenstående kategorier, så skriv til Fritidsforstærkningen.

Foreningsliv til alle

Alle foreninger, der er medlem af DGI, kan søge om økonomisk støtte gennem puljen 'Foreningsliv for alle', når det handler om:

1. at rekruttere - eller fastholde børn og unge af vanskeligt stillede forældre som medlemmer i foreningen.
2. at gøre en særlig indsats for voksne flygtninge og asylansøgeres deltagelse i foreningslivet.
Læs mere om Foreningsliv for alle-puljen og ansøg om støtte:
 

Økonomisk støtte for flygtninge 0-18 år

Flygtninge mellem 0-18 år, hvis forældre (én eller begge) modtager integrationsydelse, som ønsker økonomisk hjælp til en fritidsaktivitet, henvises til Fritidspuljen under dansk flygtningehjælp.

Ansøg her

Financial support for refugees between 0-18 years

Refugees between 0-18 years whose parents (one or both) receive integration benefits and wish to apply for  financial support for leisure activities, are referred to “Fritidspuljen” under the Danish Refugee Council.

Apply here