Spring til indhold

Fremtidens model for Holte Skole

Fra skoleåret 2024/25 vil Holte Skole være én samlet skole på to matrikler med indskoling (0.-5. klasse) på Rønnebærvej og udskoling (6.-9. klasse) på Grünersvej. Det sker på baggrund af resultatet af en vejledende folkeafstemning. Beslutningen er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen i januar 2023.

En enig kommunalbestyrelse godkendte onsdag den 25. januar resultatet af den vejledende folkeafstemning om Holte Skole. Dermed vil Holte Skole fra skoleåret 2024/25 være én samlet skole på to matrikler med indskoling (0.-5. klasse) på Rønnebærvej og udskoling (6.-9. klasse) på Grünersvej.

Sådan ser fremtidens model for Holte Skole ud

Holte Skole to matriker
Indskoling på Rønnebærvej og udskoling på Grünersvej

En samlet skole på to matrikler

Skolemodellen ser kort fortalt sådan ud: 

  • Holte Skole samles som én skole fordelt på to matrikler: 0.-5. klasserne placeres på Rønnebærvej og 6.-9. klasserne på Grünersvej
  • Medarbejdere, der i dag arbejder i udskolingen på Rønnebærvej, og de, der er tilknyttet indskolingen på Grünersvej, skal skifte matrikel
  • Skolens ledelse fordeles på de to matrikler, der hver får en viceskoleleder
  • Specialskoletilbuddet Dronninggårdklasserne kan forblive på Rønnebærvej. Den endelige placering afklares på baggrund af en senere analyse
  • SFO placeres på Rønnebærvej, og SFK forbliver på Grünersvej
  • De afsatte 30 millioner kroner afsættes til forbedring af forholdene for 3.-5. klasserne på Rønnebærvej.

Baggrund

Video

Rundvisning på Rønnebærvej og Grünersvej

Kig indenfor på Holte Skole. Her kan du komme med på rundtur på afdeling Rønnebærvej og afdeling Grünersvej.

Rundtur på afdeling Rønnebærvej

Rundtur på afdeling Grünersvej

Rundvisning på Holte Skole afdeling Rønnebærvej og Grünersvej

Borgerinput

Hvad siger borgerne?

På vores digitale samarbejdsplatform Sammen om Rudersdal kan du se de mange input, som borgerne er kommet med op til den politiske beslutning om, hvilke to modeller der er sendt til afstemning. Input kommer både fra en borgerworkshop afholdt 21. november 2022 samt fra borgere, der har givet deres input digitalt efterfølgende. 

Du kan se de mange input her:

Sammen om Rudersdal​