Projekt ”Fremtidens handicapområde” 2017 - 2027

Der skal tænkes nyt på handicapområdet, så kommunens tilbud er tilpasset fremtidens krav. 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede derfor på et møde den 10. juni 2015 at sætte en proces i gang, som skal medvirke til at skabe de bedste udviklings- og livsbetingelser for borgere med handicap. Det omfatter blandt andet fokus på:

  • rehabilitering 
  • at den enkelte borger opnår selvbestemmelse og ansvar for eget liv
  • at indsatsen tilrettelægges med fokus på det enkelte menneskes ressourcer 
  • at borgeren skal støttes i at udnytte sit fulde potentiale og sin fulde handlekompetence.

Projektet skal resultere i en rapport med vision og mål for området og en efterfølgende rapport med forslag til indsatser.

Følgende arbejdsgrupper skal bidrage til de to rapporter:  

  • Vision og mål for handicapområdet
  • Kortlægning og analyse af fremtidigt behov for tilbud
  • Beskæftigelse, dagtilbud og fritidstilbud for borgere fra 18 år
  • Socialpædagogisk bistand, botilbud og boliger for borgere fra 18 år
  • Helhed og sammenhængende ungeforløb for borgere mellem 16 og 30 år.

Kontakt

Du er meget velkommen til at sende bemærkninger eller kommentarer om emnet Fremtidens handicapområde til social@rudersdal.dk

 

Foreløbige aktiviteter i projektet:

Temamøde for alle interesserede den 11. november 2015
Vision for Fremtidens handicapområde, som har været i høring
Billeder af det gode liv – tegnet og malet af borgere

Baggrundsinformation