Spring til indhold

Fremtidens biblioteker

Hvordan skal fremtidens biblioteker være i Rudersdal Kommune, og hvilke opgaver skal de løse fremover? Følg med i processen om en ny bibliotekstrategi her.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at udvikle og forny Rudersdal Bibliotekerne, så de også i fremtiden er et attraktivt tilbud til kommunens borgere og en vigtig aktør i det lokale kulturliv.

På et møde d. 8. maj 2019 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sætte en proces i gang, som skal munde ud i ny biblioteksstrategi, der skal styrke bibliotekernes indhold og rolle, så opgaverne viser en tydelig prioritering og retning.

Processen starter juni 2019 og afsluttes efteråret 2020. Eksperter, forskere, medarbejdere, samarbejdspartnere, øvrige fagområder i kommunen, borgere, superbrugere samt Kultur- og Fritidsudvalget vil blive involveret.

Der er primært tre grunde til, at man nu har valgt at gå i gang med en ny strategi for bibliotekerne:

Med børn på biblioteket

Ændring i borgernes behov og brugsmønstre

Biblioteket oplever et ændret brugsmønster og adfærd på bibliotekerne i Rudersdal. Biblioteksrummene er i spil på andre måder end blot til opbevaring af udlånsmaterialer. De åbne selvbetjente biblioteker kalder på nytænkning af formidling og indretning, og biblioteket som ramme om udvikling af fællesskaber og som fysisk mødested, stiller nye krav til de fysiske rammer, de ansattes kompetencer og formidlingsstrategier.

Dreng med iPad

Digitalisering og ændrede medievaner

Den øgede digitalisering i samfundet og det nye mediebillede samt danskernes ændrede medievaner kalder på nye løsninger. Bibliotekerne mærker et øget udlån af digitale materialer, og der er behov for et øget fokus på udviklingen af det digitale bibliotek

Til arrangement på biblioteket

Biblioteket som værdiskaber

Med udgangspunkt i kerneopgaven bør biblioteket understøtte, og indgå i samarbejder omkring, centrale temaer og samfundsmæssige udfordringer. Det kan være mental sundhed, ensomhed, livslang læring, børns læsning, demokratisk dannelse, sunde fællesskaber mm.

Læs mere

Der er etableret en projektorganisation, der har ansvaret for at planlægge en involverende proces i forhold til borgere, samarbejdspartnere, øvrige interessenter og medarbejdere. Du kan følge med i processen, se tidsplan, opsamlinger og andet materiale løbende på Rudersdal Bibliotekernes hjemmeside: 

Fremtidens biblioteker - proces om ny biblioteksstrategi​

Har du lyst til at bidrage med dine synspunkter, er du meget velkommen til at sende dem udviklingskonsulent Lene Holmstrøm på leho@rudersdal.dk

Hovedemner

Processen vil tage udgangspunkt ud i 5 hovedemner:

Bibliotekets rolle i digital kontekst indgår i de fem spor.

Derudover skal processen også understøtte drøftelser med bud på bibliotekernes bidrag i løsningen af opgaver, som ligger uden for de klassiske biblioteksopgaver: mental sundhed, unges trivsel, øget levealder, ensomhed, børns læsning, sunde fællesskaber, borgernes uddannelsesniveau, vækst i bymiljøer m.m.