Spring til indhold

De fysiske rammer i vores børnehuse

Alle børnehuse i kommunen skal give børnene sunde og pædagogisk udfordrende rammer, som lever op til målene om trivsel, læring, udvikling og dannelse i Børne- og Ungepolitikken samt i Dagtilbudsloven.

I Dagtilbudsområdet udviklede vi i 2011 en udviklingsplan for børnehusenes fysiske rammer og placering, der fortsat står som grundsten for udvikling af daginstitutionernes fysiske rammer. Planen revideres år for år i forhold til de aktuelle behov og økonomiske muligheder. Som forælder får du indflydelse på udviklingsplanen gennem din forældrebestyrelse.

 

Visionen for vores børnehuse

Tidslinje

I tidslinjen kan du se, hvilke ændringer, der er foretaget år for år.

2010-2021

På kortet kan du se institutionerne i Dagtilbudsområdet. Klik på et punkt for at læse om huset. Beskrivelsen kommer frem under kortet.

Gul = Nybygget / Rød = Renoveret / Blå = Eksisterende

 

Udviklingsplan på dagtilbudsområdet 2024

Tidligere revisioner af Udviklingsplanen Dagtilbudsområdet

  • Ønsker du at se de tidligere revisioner af Udviklingsplanen, kan Dagtilbudsområdet kontaktes.