Spring til indhold

De fysiske rammer i vores børnehuse

Alle børnehuse i kommunen skal give børnene sunde og pædagogisk udfordrende rammer, som lever op til målene om trivsel, læring, udvikling og dannelse i Børne- og Ungepolitikken samt i Dagtilbudsloven.

I Dagtilbudsområdet udviklede vi i 2011 en masterplan for børnehusenes fysiske rammer og placering, der fortsat står som grundsten for udvikling af daginstitutionernes fysiske rammer. Planen revideres år for år i forhold til de aktuelle behov og økonomiske muligheder. Som forælder får du indflydelse på masterplanen gennem din forældrebestyrelse.

 

Visionen for vores børnehuse

Hvad skal et børnehus tilbyde?

Hvordan skal børnehuset indrettes?

Børnetallet bestemmer antallet af pladser

Forældrebestyrelser hjælper til at gøre Visionen til virkelighed

Vigtige elementer i indretningen

Tidslinje

I tidslinjen kan du se, hvilke ændringer, der er foretaget år for år.

2010-2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

På kortet kan du se institutionerne i Dagtilbudsområdet. Klik på et punkt for at læse om huset. Beskrivelsen kommer frem under kortet.

Gul = Nybygget / Rød = Renoveret / Blå = Eksisterende

 

Status på arbejdet med Masterplanen for Dagtilbudsområdet

Den 5. februar 2020 godkendte Børne- og Skoleudvalget tids- og procesplan for Masterplan 2021 for dagtilbudsområdet. Masterplanen forventes afsluttet med en politisk behandling i efteråret 2020.

Den kommende Masterplan skal forholde sig til om- og tilbygninger af eksisterende børnehuse og til etablering af nye børnehuse. Forslaget vil indeholde beregninger i forhold til behov for pladser til småbørn, til bygningsmassen og til de økonomiske muligheder. Forslaget vil samtidig forholde sig til den politiske beslutning om, hvordan ledige m2 på skolerne kan ændres til alternativ brug, herunder daginstitutioner for 0 til 5 årige børn. Forslagene vil blive drøftet i forældre- og institutionsbestyrelser. 

Du vil kunne finde den endelige  Masterplan 2021 her på siden.

Tidligere revisioner af Masterplanen for Dagtilbudsområdet

Ønsker du at se de tidligere revisioner af Masterplanen, kan Dagtilbudsområdet kontaktes.