Spring til indhold

De fysiske rammer i vores børnehuse

Alle børnehuse i kommunen skal give børnene sunde og pædagogisk udfordrende rammer, som lever op til målene om trivsel, læring, udvikling og dannelse i Børne- og Ungepolitikken samt i Dagtilbudsloven.

I Dagtilbudsområdet udviklede vi i 2011 en masterplan for børnehusenes fysiske rammer og placering, der fortsat står som grundsten for udvikling af daginstitutionernes fysiske rammer. Planen revideres år for år i forhold til de aktuelle behov og økonomiske muligheder. Som forælder får du indflydelse på masterplanen gennem din forældrebestyrelse.

 

Visionen for vores børnehuse

Tidslinje

I tidslinjen kan du se, hvilke ændringer, der er foretaget år for år.

2010-2021

På kortet kan du se institutionerne i Dagtilbudsområdet. Klik på et punkt for at læse om huset. Beskrivelsen kommer frem under kortet.

Gul = Nybygget / Rød = Renoveret / Blå = Eksisterende

 

Masterplanen på dagtilbudsområdet 2021

Den 2. december 2020 godkendte Børne- og Skoleudvalget masterplanen 2021. Planen blev godkendt efter forældre- og institutionsbestyrelsernes tilbagemeldinger.

Masterplanen forholder sig til om- og tilbygninger af eksisterende børnehuse og til etablering af nye. Læs hele Masterplanen 2021 her:

 

Tidligere revisioner af Masterplanen for Dagtilbudsområdet

Ønsker du at se de tidligere revisioner af Masterplanen, kan Dagtilbudsområdet kontaktes.