Fremtiden i vores børnehuse

Alle børnehuse i kommunen skal give børnene sunde og pædagogisk udfordrende rammer, som lever op til målene om læring, trivsel og sundhed i Børne- og Ungepolitikken.

Derfor reviderer vi i Dagtilbudsområdet løbende vores masterplan for børnehusenes fysiske rammer og placering i forhold til de aktuelle behov og økonomiske muligheder. Som forælder får du indflydelse på masterplanen gennem din forældrebestyrelse.

 

På kortet kan du se institutionerne i Dagtilbudsområdet. Klik på et punkt for at læse om huset. Beskrivelsen kommer frem under kortet.

Gul = Nybygget / Rød = Renoveret / Blå = Eksisterende

Visionen for vores børnehuse

Hvad skal et børnehus tilbyde?
Hvordan skal børnehuset indrettes?
Børnetallet bestemmer antallet af pladser
Forældrebestyrelser hjælper til at gøre Visionen til virkelighed
Vigtige elementer i indretningen
Læs hele Visionen her

Med Masterplanen har Dagtilbudsområdet år for år kunne tilpasse antallet af daginstitutionspladser til det faktiske børnetal og lukke de pladser, der har været i overskud. Gennem de seneste år har børnetallet været faldende, og ved at sammenlægge institutioner og lukke utidssvarende bygninger, har Dagtilbudsområdet sparet over fem millioner kroner siden 2008. 

I tidslinjen kan du se, hvilke ændringer, der er foretaget år for år.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Sådan bliver den nye version af masterplanen til i 2017-18

Arbejdsgruppernes svar er afleveret
Børneområdet skriver dagsordenssag
Børne- og Skoleudvalget behandler sagen for første gang
Sagen sendes i høring hos institutionsbestyrelserne
Institutionsbestyrelserne afleverer deres høringssvar
Institutionsrådet drøfter sagen
Børne- og Skoleudvalget behandler sagen for anden gang
Børne- og Skoleudvalget behandler sagen for tredje gang

Arbejdsgruppernes materiale

Tak til arbejdsgrupperne
Arbejdsgruppernes opgave
Materiale til arbejdsgrupperne
Svar på arbejdsgruppernes spørgsmål - generelt for alle områder
Svar på arbejdsgruppens spørgsmål - område Holte
Svar på arbejdsgruppens spørgsmål - område Hestkøb
Svar på arbejdsgruppens spørgsmål - område Bøgebakken