De fysiske rammer i vores børnehuse

Alle børnehuse i kommunen skal give børnene sunde og pædagogisk udfordrende rammer, som lever op til målene om trivsel, læring, udvikling og dannelse i Børne- og Ungepolitikken samt i Dagtilbudsloven.

I Dagtilbudsområdet udviklede vi i 2011 en masterplan for børnehusenes fysiske rammer og placering, der fortsat står som grundsten for udvikling af daginstitutionernes fysiske rammer. Planen revideres år for år i forhold til de aktuelle behov og økonomiske muligheder. Som forælder får du indflydelse på masterplanen gennem din forældrebestyrelse.

 

Visionen for vores børnehuse

Hvad skal et børnehus tilbyde?
Hvordan skal børnehuset indrettes?
Børnetallet bestemmer antallet af pladser
Forældrebestyrelser hjælper til at gøre Visionen til virkelighed
Vigtige elementer i indretningen
Læs hele Visionen her

Tidslinje

I tidslinjen kan du se, hvilke ændringer, der er foretaget år for år.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

På kortet kan du se institutionerne i Dagtilbudsområdet. Klik på et punkt for at læse om huset. Beskrivelsen kommer frem under kortet.

Gul = Nybygget / Rød = Renoveret / Blå = Eksisterende

Status på arbejdet med Masterplanen for Dagtilbudsområdet

Til efteråret vil der på Børne- og Skoleudvalgsmødet blive fremlagt en tids- og procesplan for revision af Masterplanen 2020 for dagtilbudsområdet. Revisionen forventes afsluttet med en politisk behandling i foråret 2020.

Den kommende revision skal forholde sig til om- og tilbygninger af eksisterende børnehuse og til etablering af nye børnehuse. Forslaget vil indeholde beregninger i forhold til behov for pladser til småbørn, til bygningsmassen og til de økonomiske muligheder. Forslaget vil samtidig forholde sig til den politiske beslutning om, hvordan ledige m2 på skolerne kan ændres til alternativ brug, herunder daginstitutioner for 0 til 5 årige børn. Forslagene vil blive drøftet i lokale arbejdsgrupper, hvor repræsentanter for forældre, ledere og ansatte sidder.

Både forslag og den endelige reviderede masterplan, vil du kunne finde her på siden.