Forsøg med husholdningsaffald

I 2016 startede vi forsøg med affaldssortering i kommunen for at få praktisk erfaring med, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Resultaterne har dannet grundlag for den kommende affaldsordning for hele kommunen.

Den overordnede ramme er regeringens ressourcestrategi og målsætningen om, at vi i 2022 skal genanvende 50 pct. af husholdningsaffaldet. Som led i den grønne omstilling har Rudersdal Kommune gennemført forsøg i villaområder og etagebyggeri. Her har beboerne sorteret glas, papir, plast og metal.

Formålet har været at få praktisk erfaring med, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Erfaringerne fra forsøgene er blevet brugt til at sætte rammen for, . 

Eksempel på familie der sorterer på livet løs

Let at sortere i det daglige

På Storevang 47 i Birkerød er sortering af affald hurtigt gledet ind som en helt naturlig del af dagligdagen.

Anette Sikjær Jørgensen og Erik Jon Sloth samt børnene Signe og Rune har taget godt imod forsøget med affaldssortering i Rudersdal Kommune.

Begge er enige om, at ens egen indstilling er meget afgørende for, hvordan man oplever det at skulle sortere. Med en almindelig sund, positiv attitude er det vist ikke så slemt endda.

.

Det mener borgerne om sortering

Rudersdal Kommune har taget temperaturen på borgernes holdning i Eskemosevang og i Lille Sandbjerg, og generelt har beboerne en positiv indstilling til affaldssortering.

De fleste synes, det er let at sortere, og langt de fleste sorterede også, før forsøget begyndte. Alligevel svarer ca. 80 pct., at de sorterer mere nu end før forsøget.

Se alle resultater

(Bilag fra behandling 15. marts 2017 på Miljø– og Teknikudvalgets møde).

 

Det kan du sortere

Du kan med fordel eksempelvis sortere følgende:

  • Metal
  • Glas
  • Papir
  • Pap
  • Batterier
  • Ledninger
  • Træ

Alle kan sortere i dag

Selv om affaldssortering med beholdere ved husstanden for alle endnu ligger lidt ude i fremtiden, kan du sagtens sortere fornuftigt allerede i dag.

Har du fx et skur med plads til forskellige beholdere og / eller poser, er det let at sortere i det daglige.

Hvis du ikke bor i ét af forsøgsområderne, skal du dog være opmærksom på, at du selv skal aflevere dit udsorterede affald på en af kommunens genbrugspladser. Læs mere på rudersdal.dk om affald og sortering:

‌Sådan sorterer du dit affald‌

Se under de enkelte typer affald hvordan du kan komme af med det.

‌Tag på genbrugspladsen‌

Se Norfors’ guide til sortering

 

Gå til forside for ny affaldsordning