Forny kørekort

Ved fornyelse af kørekort skal du møde personligt op i Borgerservice.

Fra 1. juli 2017 er der ikke længere aldersloft på kørekort, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere generelt er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet. Nogle borgere skal dog fortsat vise lægeattest. Læs nærmere nedenfor.

Alle, der fortsat ønsker at kunne køre bil, skal inden kørekortets udløb, dog tidligst 3 måneder før, møde personligt op i Borgerservice og søge om fornyelse af kørekortet. Du kan på dit kørekort under punkt 4b se, hvornår kørekortet udløber.

Sådan fornyer du almindeligt kørekort (kategori 1)

Nye regler fra 1. juli 2017
Mød op i Borgerservice og medbring
Hvad koster det?
Leveringstid

Sådan fornyer du stort kørekort (kategori 2)

Mød op i Borgerservice og medbring
Hvad koster det?
Leveringstid

Du kan se på dit kørekort, hvilken kategori dit kørekort tilhører.

Står der AM, A1, A2, A, B, B/E, er dit kørekort kategori 1.

Står der C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E eller er du kørelærer, er det kategori 2.

Erhvervsmæssig personbefordring til B skal fra den 1. januar 2018 ansøges via  https://bat2.trafikstyrelsen.dk/#/