Spring til indhold

Forny kørekort

Fra 1. juli 2017 er der ikke længere aldersloft på kørekort, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere generelt er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet. Nogle borgere skal dog fortsat vise lægeattest. Læs nærmere nedenfor.

Ved fornyelse af kørekort skal du møde personligt op i Borgerservice på et tidspunkt, som du kan booke her:

Book en tid

 

Sådan fornyer du almindeligt kørekort (kategori 1)

Hvem skal fortsat indlevere lægeattest?

Mød op i Borgerservice og medbring

Hvad koster det?

Leveringstid

Sådan fornyer du stort kørekort (kategori 2)

Mød op i Borgerservice og medbring

Hvad koster det?

Leveringstid

Du kan se på dit kørekort, hvilken kategori dit kørekort tilhører.

Står der AM, A1, A2, A, B, B/E, er dit kørekort kategori 1.

Står der C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E eller er du kørelærer, er det kategori 2.

Erhvervsmæssig personbefordring til B skal fra den 1. januar 2018 ansøges via  https://bat2.trafikstyrelsen.dk/#/