Forny kørekort

Ved fornyelse af kørekort skal du møde personligt op i Borgerservice.

Fra 1. juli 2017 er der ikke længere aldersloft på kørekort, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere generelt er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet. Nogle borgere skal dog fortsat vise lægeattest. Læs nærmere nedenfor.

 

Sådan fornyer du almindeligt kørekort (kategori 1)

Nye regler fra 1. juli 2017
Mød op i Borgerservice og medbring
Hvad koster det?
Leveringstid

Sådan fornyer du stort kørekort (kategori 2)

Mød op i Borgerservice og medbring
Hvad koster det?
Leveringstid

Du kan se på dit kørekort, hvilken kategori dit kørekort tilhører.

Står der AM, A1, A2, A, B, B/E, er dit kørekort kategori 1.

Står der C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D, D/E eller har du erhvervsmæssig personbefordring samt fornyelse af kørelærergodkendelse, er det kategori 2.