Forny gravsted

Hvis du vil forny et gravsted på en af Rudersdal Kommunes kirkegårde, skal du kontakte kirkegårdskontoret, Søllerødvej 13, tlf. 46 11 24 90 eller mail ruki@rudersdal.dk.

Takster og vedtægter for kirkegårde

Kort over kirkegårdene