Spring til indhold

Folketingsvalg

Der er valg til Folketinget mindst hvert fjerde år. 

Sidste folketingsvalg blev afholdt den 5. juni 2019. Næste valg til Folketinget skal derfor afholdes senest 4. juni 2023.

 

Praktisk om folketingsvalg

Hvis du vil stemme inden valgdagen (brevstemme)

Hvem kan du stemme på?

Stemmeret

Hvis du er i udlandet

Valgbarhed

Resultater fra de seneste folketingsvalg

Folketingsvalget den 5. juni 2019

Folketingsvalget den 18. juni 2015

Folketingsvalget den 15. september 2011

Folketingsvalget den 13. november 2007

Baggrundsinformation

Hvis du vil klage

Du kan klage over et afholdt folketingsvalg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal være skriftlig. Den skal sendes til økonomi- og indenrigsministeren.

Kontakt økonomi- og indenrigsministeren (Økonomi- og Indenrigsministeriet)

Mere information

Læs mere om folketingsvalg på borger.dk:

Folketingsvalg (borger.dk)