Spring til indhold

Folketingsvalg

Der er valg til Folketinget mindst hvert fjerde år. 

Sidste folketingsvalg blev afholdt den 5. juni 2019. Næste valg til Folketinget skal derfor afholdes senest 4. juni 2023.

 

Praktisk om folketingsvalg

Resultater fra de seneste folketingsvalg

Baggrundsinformation

Hvis du vil klage

Du kan klage over et afholdt folketingsvalg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal være skriftlig. Den skal sendes til økonomi- og indenrigsministeren.

Kontakt Indenrigs- og Boligministeriet (hos Indenrigs- og Boligministeriet)

Mere information

Læs mere om folketingsvalg på borger.dk:

Folketingsvalg (borger.dk)