Spring til indhold

Børnehuset Flintehøj

Flintemarken 5
2950 Vedbæk
Tlf. 46114490

Daglig leder Mitzi Jensen
Tlf. 46 11 44 90
mije@rudersdal.dk

Områdeinstitution Bøgebakken
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen
Tlf. 46 11 46 12
jfn@rudersdal.dk

Børnehuset Flintehøj

- I Områdeinstitution Bøgebakken

I Flintehøj i Vedbæk er vores vigtigste mål, at:
”Børnene skal have oplevet, at det var godt, at de var her”.
Vi er et hus med plads til forskellighed. Vi voksne skaber tryghed ved at være nærværende, lyttende og anerkendende. Vi møder børnene med empati og hjælper dem til at sætte ord på deres følelser, så de bliver set, hørt og forstået.

Om børnehuset

Pædagogisk profil

Aula

Områdeinstitution Bøgebakken

Tilsyn

Nøgletal

Takster og opskrivning