Spring til indhold

Børnehuset Flintehøj

Flintemarken 5
2950 Vedbæk
Tlf. 46114490

Daglig leder Mitzi Jensen
Tlf. 46 11 44 90
mije@rudersdal.dk

Områdeinstitution Bøgebakken
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen
Tlf. 46 11 46 12
jfn@rudersdal.dk

Børnehuset Flintehøj

- I Områdeinstitution Bøgebakken

I Flintehøj i Vedbæk er vores vigtigste mål, at:
”Børnene skal have oplevet, at det var godt, at de var her”.
Vi er et hus med plads til forskellighed. Vi voksne skaber tryghed ved at være nærværende, lyttende og anerkendende. Vi møder børnene med empati og hjælper dem til at sætte ord på deres følelser, så de bliver set, hørt og forstået.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Bøgebakken

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn i Flintehøj

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud