Spring til indhold

Midlertidig lukning af Holte Stationsvej

Frem til begyndelsen af august arbejder Holte Fjernvarme på Holte Stationsvej mellem Kongevejen og Dronninggårdsvej.

Arbejdet betyder, at den nordlige side af vejen mod butikkerne er spærret, og det gælder både kørebane og cykelsti. Man kan stadig bruge fortovet langs butikkerne, men det bliver indsnævret og delt mellem gående og cyklister. Af hensyn til sikkerheden skal cyklisterne dog stå af cyklen og trække.

Rudersdal Kommune følger løbende situationen og har efter den første uges tid vurderet trafikafviklingen. Vi har justeret en smule, bl.a. i lysreguleringen, og vores opfattelse er, at trafikken afvikles bedst muligt - omstændighederne taget i betragtning.

Omkørsel via Dronninggårds Allé

Den nordlige vejbane er lukket, og bilister kan således ikke køre fra Kongevejen til Holte Station via Holte Stationsvej, men skal køre via Dronninggårds Allé, Vejlesøvej, Dronninggårdsvej. Skilte viser ruten for omkørslen.

Man kan stadig køre den modsatte vej tilbage fra stationen mod Kongevejen – dvs. i den sydlige vejbane.

Spærringen betyder også, at p-pladserne foran butikkerne ikke kan bruges.

Omkørselsplan

Omkørselsplan med arbejdsområde og skilte

Lyssignaler ændret

Mens arbejdet foregår, er lyssignalerne ændret i krydset Kongevejen, Holte Stationsvej, Øverødvej samt krydset Kongevejen, Dronninggårds Allé, så trafikken kan glide så let som muligt.

Der kan dog forventes at blive mere trængsel, opstuvning af biler og længere ventetider ved krydsning i området, som vi beder om forståelse for.

Busserne omlægges også, mens arbejdet foregår.

Anbefalet rute for skolebørnene

Se den rute, vi anbefaler for skolebørnene, mens arbejdet foregår:

Anbefalet rute for skolebørnene

Opslag på Aula med info til forældre til børn på Holte Skole:

Orientering til forældre til børn på Holte Skole

Kontakt for mere info

Martin Rasmussen, Norfors, mra@norfors.dk