Spring til indhold

Sådan får du fjernvarme

Her kan du finde information om status på planer for udbygning af fjernvarme i Rudersdal, hvilke fjernvarmeselskaber der findes i Rudersdal Kommune. Nederst på siden kan du se, om du allerede i dag kan få fjernvarme og du læse mere om tilslutningspligt.

Ny varmeplan på vej 

Rudersdal Kommune skal være klimaneutral senest i 2040, og CO2-udledningen skal reduceres med 85 % allerede i 2030. Herunder skal varmesektoren omstilles til fossilfrihed senest i 2035.

Som led i den fælleskommunale Strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035, har Norfors netop (juni 2022) præsenteret en opdateret plan for fremtidig fjernvarmeudbygning i kommunen for Norfors Fjernvarme og Holte Fjernvarme.

Forslaget til fjernvarmeudbygningen skal nu konkretiseres som led i arbejdet med ny varmeplan for Rudersdal Kommune.

Får vi fjernvarme i vores område?

Alle husejere med gas- eller oliefyr kan inden udgangen af 2022 forvente at få klar besked om udrulning af fjernvarme i kommunen, herunder om de forventes at kunne få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte til en individuel løsning som fx en varmepumpe.

Via linket nedenfor kan du se Norfors forslag til udbygning af fjernvarme i Rudersdal.

Se kort over Norfors forslag til udbygning af fjernvarme i Rudersdal Kommune

Kortet viser Norfors forslag til udbygning af fjernvarme i Rudersdal Kommune, for Norfors Fjernvarme og Holte Fjernvarme. For hvert område er endvidere angivet en estimeret tidshorisonten for, hvornår fjernvarmen tidligst kan udlægges i nye områder. 

Med udgangspunkt i Norfors forslag til udbygning af fjernvarme skal Rudersdal Kommune nu yderligere konkretisere, hvordan Norfors udbygningsplaner skal realiseres frem mod 2030, samt hvordan naturgassen kan udfases i områder, der ikke forventes fjernvarmeforsynet i nærmeste fremtid. Dette vil ske i det videre arbejde med en ny varmeplan. 

Hvis du har spørgsmål til optegnelserne i det kort der linkes til ovenfor, kan du kontakte Norfors. www.Norfors.dk. Mail: norfors@norfors.dk.

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om udbygning af fjernvarme i Rudersdal Kommune via fold ud menuen nedenfor. 

Spørgsmål og svar om planer for udbygning af fjernvarme

 

Hvad du selv kan gøre, som følge af høje energi- og varmepriser:

Læs mere om hvad du selv kan gøre, som følge af høje energi- og varmepriser:

Høje energi- og varmepriser - Hvad kan jeg selv gøre? | Rudersdal Kommune

Kollektiv forsyning i Rudersdal Kommune

Fjernvarmen i Rudersdal Kommune leveres af Norfors Fjernvarme og Holte Fjernvarme.

Vil du vide mere om tilslutning, priser, konkrete planer for dit område med mere, skal du tage kontakt til Norfors Fjernvarme eller Holte Fjernvarme.

Ved akutte problemer med din varmeforsyning skal du kontakte forsyningsselskabet direkte.

Se kontaktoplysninger på forsyningerne nedenfor.

Fjernvarme
Holte Fjernvarme
Savsvinget 2 2970 Hørsholm
Mail: til@holte-fjernvarme.dk
http://holte-fjernvarme.dk
Fjernvarme
Norfors I/S
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
Mail: norfors@norfors.dk
www.norfors.dk 
 

 

Den gældende varmeplan

Kortet nedenfor viser kommunens gældende varmeplan. Søg på din adresse nedenfor og se, om du allerede i dag har mulighed for at få fjernvarme. Hvis din adresse ligger inden for et kollektivt forsynet område, og har du ikke allerede kollektiv varmeforsyning, kan du kontakte Norfors eller Holte Fjernvarme og høre nærmere om dine muligheder.

Tilslutnings- og forsyningspligt

Der er tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas ved "ny bebyggelse" i størstedelen af Rudersdal Kommune. Det betyder, at hvis du bygger nyt, eller foretager "væsentlige ombygninger" af en eksisterende bygning samtidig med, at varmeinstallationen udskiftes, har du pligt til at tilslutte dig den for området kollektive forsyningskilde. 

Bemærk, at tilslutningspligten for naturgasområderne frafalder pr. 1. juli 2022.

Ønsker du at fritages for tilslutningspligten? 

I visse tilfælde skal du søge dispensation fra tilslutningspligten hos Rudersdal Kommune. Læs reglerne for dispensation nedenfor.

Regler for dispensation

Forbud mod oliefyr i områder med kollektiv varmeforsyning

Pr. 1. januar 2016 er det ikke længere tilladt at skifte til nyt oliefyr, hvis man bor i et område med mulighed for fjernvarme eller naturgas. Se dine muligheder for tilslutning til kollektiv varmeforsyning ved at søge på kortet herover.

Oliefyr er den individuelle forsyningskilde, der udleder mest CO2 og der er derfor meget at spare i klimaregnskabet ved at gå væk fra oliefyr og over til fx fjernvarme, varmepumper eller jordvarmeanlæg.

Hvis du tidligere har haft et oliefyr, og det ikke længere benyttes, er det vigtigt, at du afmelder den tilhørende olietank og får den sløjfet eller helt fjernet. 

Læs mere om olietanke

Naturgas

Individuel naturgas distribueres af EVIDA. Har du spørgsmål til din naturgas, eller ønsker du at blive frakoblet naturgas, skal du kontakte EVIDA eller dér, hvor du køber naturgas.

ALTERNATIVER TIL KOLLEKTIV VARMEFORSYNING

Områder uden mulighed for kollektiv forsyning

I områder uden mulighed for kollektiv forsyning opfordrer vi til, at du benytter dig af grønne opvarmningsformer, som fx varmepumper eller jordvarmeanlæg. Læs mere om dine muligheder for varmepumpe eller jordvarme via nedenstående links. På forbrugersiden SparEnergi.dk finder du desuden vejledninger, der kan hjælpe dig med at finde frem til den rette varmekilde til din husstand.

Sådan får du en varmepumpe

Sådan får du jordvarme

Spar Energi (Spar Energi) 

For dig der ønsker en midlertidig løsning

På Sparenergi.dk kan du finde forbrugervejledninger til, hvilke typer varmekilde, der passer til din husstand. Nogle borgere kan have interesse i at finde et midlertidig alternativ til deres nuværende varmekilde, mens de venter på fjernvarme. En midlertidig løsning, kan fx være en abonnementsordning på en varmepumpe.

Vær opmærksom på, at mængden af permanente installationer af fx varmepumper eller jordvarme i et område eller på en vej, kan påvirke vurdering af områdes behov for udlægning til fjernvarme.

En midlertidig installation kan derfor være at foretrække, såfremt jeres område forventes udlagt til fjernvarme.

Spar Energi (Spar Energi) 

Varmepumpe på abonnement (Spar Energi​)