Find skole

Dit barn er sikret plads på en skole i det grunddistrikt, hvor I bor. Der er tre grunddistrikter i Rudersdal Kommune.

Indtast barnets adresse, og find ud af, hvilke skoler, der er i grunddistriktet.

Kontakt skoler

Birkerød Skole

Birkerød Skole

Birkerød Skole

Birkerød Parkvej 12
3460 Birkerød

birkeroedskole@rudersdal.dk

Tlf: 46 11 41 80

Birkerød Skole

Skoleleder Heidi Munck Jacobsen

Bistrupskolen

Bistrupskolen

Bistrupskolen

Nordvanggårdsvej 17
3460 Birkerød

bistrupskolen@rudersdal.dk

Tlf: 46 11 47 37

Bistrupskolen

Skoleleder Annika Palmelund

Dronninggårdskolen

Dronninggårdskolen

Dronninggårdskolen

Rønnebærvej 33
2840 Holte

dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Tlf: 46 11 45 00

Dronninggårdskolen

Skoleleder Gitte Moltzen

Høsterkøb Skole

Høsterkøb Skole

Høsterkøbskole

Nedenomsvej 22
2970 Hørsholm

hoesterkoebskole@rudersdal.dk

Tlf: 45 94 20 80

Høsterkøb Skole

Skoleleder Hanne Bindseil Møller

Ny Holte Skole

Ny Holte Skole

Ny Holte Skole

Grünersvej 6
2840 Holte

nyholteskole@rudersdal.dk

Tlf: 46 11 45 50

Ny Holte Skole

Skoleleder Søren Wadt

Nærum Skole

Nærum Skole

Nærum Skole

Fruerlund 7
2850 Nærum

naerumskole@rudersdal.dk

Tlf: 46 11 48 60

Nærum Skole

Skoleleder Kristine Juel Sklander

Sjælsøskolen

Sjælsøskolen

Sjælsøskolen

Ravnsnæsvej 120
3460 Birkerød

sjaelsoeskolen@rudersdal.dk

Sjælsøskolen

Skoleleder Jesper Lykkegaard

Skovlyskolen

Skovlyskolen

Skovlyskolen

Borgm. Schneidersvej 40
2840 Holte

skovlyskolen@rudersdal.dk

Tlf: 46 11 31 70

Skovlyskolen

Skoleleder Kirsten Frøhlich Brønd

Toftevangskolen

Toftevangskolen

Toftevangskolen

Teglporten 9
3460 Birkerød

toftevangskolen@rudersdal.dk

Tlf: 46 11 48 20

Toftevangskolen

Skoleleder Karin Grüttner

Trørødskolen

Trørødskolen

Trørødskolen

Gl. Holtevej 2
2950 Vedbæk

troeroedskolen@rudersdal.dk

Tlf: 46 11 46 00

Trørødskolen

Skoleleder Suzanne Henningsen

Vangeboskolen

Vangeboskolen

Vangeboskolen

Vangeboled 9
2840 Holte

vangeboskolen@rudersdal.dk

Vangeboskolen

Skoleleder Jesper Wass Hansen

Vedbæk Skole

Vedbæk Skole

Vedbæk Skole

Henriksholms Allé 2
2950 Vedbæk

vedbaekskole@rudersdal.dk

Vedbæk Skole

Skoleleder Charlotte Brüchmann

Skoleindskrivning 2018/2019

Skoleindskrivning til børnehaveklasserne for skoleåret 2018/2019 sker i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning om indskrivning efter tre skoledistrikter samt kriterier for indskrivning. 

Fordelingen af børn til skolerne sker på baggrund af forældrenes ønsker og ud fra følgende principper:

 • Kommunens egne borgere går forud for andre.
 • Børn vil som udgangspunkt være sikret optagelse på en skole indenfor 2,5 km fra bopælen. Tilflyttere med børn fra 3. klasse vil som udgangspunkt være sikret en plads indenfor 6 km fra bopælen.
 • Børn vil være sikret optagelse på en skole, hvis de har søskende på skolen. 
 • Pladserne fordeles så vidt muligt efter forældrenes prioriterede ønsker.
 • Hvis 1. ønske ikke kan opfyldes for alle, fordeles pladserne på de enkelte skoler med udgangspunkt i afstanden mellem bopæl og skole således, at afstanden for det enkelte barn bliver så kort som mulig, og således at afstanden til skole for det enkelte barn ikke bliver uhensigtsmæssig lang. (Børn der bor i yderkanten af kommunen kan således blive optaget før et barn, der bor tættere på, hvis det første barn ellers ville få uhensigtsmæssigt langt til skole). 
 • Hvis det ikke er muligt at tilbyde plads på en ønsket skole, tilbydes der plads på en skole med ledige pladser med udgangspunkt i afstand mellem bopæl og skole. 
 • Rudersdal Kommune vil sikre befordring efter FSL § 26, stk. 1, hvis der ikke kan tildeles en ønsket plads til barnet inden for de gældende afstandskriterier.
 • For børn, der søger optagelse på en skole, der rækker ud over afstandskriteriet, hvor kommunen vil have en befordringsforpligtigelse, vil barnet kun kunne få befordring, hvis der ikke er ledige pladser på en skole indenfor afstandskriteriet.  
 • Børn, der ikke er borgere i Rudersdal Kommune, kan alene optages efter optag af kommunens egne børn, såfremt klassekvotienten ikke hermed overstiger 24 elever. 
 • Ved indskrivning af elever i kommunens skoler tilstræbes en ensartet klassestørrelse på tværs af skolerne.
 • Elever fra Høsterkøb Skole fortsætter som udgangspunkt deres skolegang på Sjælsøskolen efter 5. klasse.

 

Find cykelruter fra hjemmet til skolen. Du kan vælge mellem forskellige ruter ud fra fx afstand, tryghed eller stier gennem skove.