Sådan kommer I af med jeres erhvervsaffald

På denne side kan du læse, hvordan din virksomhed kommer af med affaldet, hvad du skal sortere og hvordan, samt hvad du skal anmelde til kommunen, inden det skaffes bort.

Nogle typer affald henter vi for dig og sørger for den videre behandling af. Det gælder:

  • Dagrenovationslignende affald
  • Farligt affald som olie og kemikalier
  • Klinisk risikoaffald

Alle virksomheder har pligt til at deltage i disse indsamlingsordninger, medmindre vi har givet en skriftlig dispensation.

Læs mere om de forskellige typer affald længere nede på siden.

Du kan læse mere i det gældende regulativ for erhverv i Rudersdal Kommune her:

Regulativ for erhvervsaffald

Du kan anmelde byggeaffald her:

‌Anmeld byggeaffald‌

Sortering

Virksomheder er forpligtet til at kildesortere affald, der er egnet til at blive genanvendt. Det gælder fx papir, pap, karton og plastemballage.

Ofte er der også en kontant gevinst ved at sortere affaldet, fordi det som regel er billigere at komme af med, når det er sorteret i rene dele til genanvendelse, forbrænding, specialbehandling eller deponering på losseplads.

Affaldstyper for erhverv

Asbest
Dagrenovationslignende affald
Farligt affald
Elektrisk og elektronisk affald (WEEE)
Klinisk risikoaffald
Papir, pap og plast