Affald og miljø

Tag på genbrugspladsen

Du kan komme af med langt det meste af dit affald på en af Norfors’ genbrugspladser. Åbningstider for alle genbrugspladser:

  • Mandag-fredag kl. 7-18
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-18.

Der er lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar.

Tag på genbrugspladsen

Anmeld flytning af jord

Hvis du skal flytte mindre end én kubikmeter jord, skal du ikke anmelde flytningen til kommunen. Du kan blot aflevere jorden på en af Rudersdal Kommunes to genbrugspladser.

Har du mere end én kubikmeter jord fra et område i byzone eller fra et område, der er kortlagt som forurenet, skal du anmelde flytningen. På baggrund af oplysningerne godkender (anviser) Rudersdal Kommune jordflytningen.

Anmeld flytning af jord
Aktuelt

Grundgebyr for erhvervsaffald

Den 24. august har vi udsendt opkrævning for grundgebyr for erhverv til virksomhedens digitale postkasse.

Visse virksomheder kan fritages fra at betale gebyret, fristen for at ansøge er den 24. oktober 2018.

Læs mere om grundgebyr for erhverv:

‌Grundgebyr for erhverv‌