Affald og miljø

Tag på genbrugspladsen

Du kan komme af med langt det meste af dit affald på en af Norfors’ genbrugspladser. Åbningstider for alle genbrugspladser:

  • Mandag-fredag kl. 7-18
  • Lørdag, søndag og helligdage kl. 10-18.

Der er lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar.

Tag på genbrugspladsen

Anmeld flytning af jord

Hvis du skal flytte mindre end én kubikmeter jord, skal du ikke anmelde flytningen til kommunen. Du kan blot aflevere jorden på en af Rudersdal Kommunes to genbrugspladser.

Har du mere end én kubikmeter jord fra et område i byzone eller fra et område, der er kortlagt som forurenet, skal du anmelde flytningen. På baggrund af oplysningerne godkender (anviser) Rudersdal Kommune jordflytningen.

Anmeld flytning af jord

Regulativ for erhvervsaffald

Rudersdal Kommunes regulativ for erhvervsaffald er et sæt regler for, hvordan kommunens virksomheder skal håndtere deres affald.

Formålet er bl.a. at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt fremme genanvendelse af affald.

Regulativ for erhvervsaffald