Europa-Parlamentsvalg

Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år.

Næste valg afholdes i 2024. I Danmark sker det normalt den første søndag i juni.

 

Praktisk om Europa-Parlamentsvalg

Opstillingsberettigede partier
Stemmeret
Hvis du er dansker og bor i udlandet
Hvis du er udlænding og bor i Danmark
Valgbarhed

Seneste Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019
Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014
Europa-Parlamentsvalget den 7. juni 2009

Baggrundsinformation

Hvis du vil klage

Du kan klage over et afholdt Europa-Parlamentsvalg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal være skriftlig og sendes til økonomi- og indenrigsministeren.

Kontakt økonomi- og indenrigsministeren (Økonomi- og Indenrigsministeriet)

 

Mere information

Læs mere om Europa-Parlamentsvalg på borger.dk:

Europa-Parlamentsvalg (borger.dk)

 

Hvad betyder ordene?

Stemmeprocent: Hvor mange procent, der stemmer til valget, ud af det samlede antal stemmeberettigede vælgere. Det kaldes også valgdeltagelse.

Stemmeberettigede vælgere: De vælgere, der har stemmeret. Dvs. at de må stemme til valget.