Europa-Parlamentsvalg

Der er valg til Europa-Parlamentet hvert femte år.

Næste valg afholdes søndag den 26. maj 2019. Du kan brevstemme til valget til og med den 13. maj.

 

Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019

Hvis du vil stemme inden valgdagen
Hvem kan du stemme på?
Hvor mange medlemmer skal der vælges?

Praktisk om Europa-Parlamentsvalg

Opstillingsberettigede partier
Stemmeret
Hvis du er dansker og bor i udlandet
Hvis du er udlænding og bor i Danmark

Hvis du er statsborger i et andet EU-land (EU-borger) med fast bopæl i Danmark, har du valgret til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. Du har også ret til at stille op til valget i Danmark.

Du skal optages på valglisten

For at kunne stemme til valget skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor.
Hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er du automatisk optaget på valglisten til de efterfølgende Europa-Parlamentsvalg (medmindre du har anmodet om at blive slettet fra valglisten), og du behøver derfor ikke foretage dig noget, hvis du stadig gerne vil stemme i Danmark.

Hvis du vil slettes fra valglisten

Du kan anmode om at blive slettet af valglisten i Danmark, hvis du hellere vil stemme til valget i dit hjemland. Du kan anmode om at blive slettet fra valglisten på borger.dk, se nedenfor.
Vær opmærksom på, at hvis du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, kan du ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland.
Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalg på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Indhold hentet fra borger.dk

 

ANSØG OM AT BLIVE OPTAGET PÅ VALGLISTEN

Hent Ansøgning om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg - for statsborgere fra en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union (Økonomi- og Indenrigsministeriet)

Indsend ansøgningen til Rudersdal Kommune via Digital Post​

Du skal bruge NemID.

Ansøgningsfrist: 23. april 2019 for at kunne deltage i valget i 2019

ANSØG OM AT BLIVE SLETTET FRA VALGLISTEN

Anmod om at blive slettet af valglisten til Europa-Parlamentsvalg

Du skal bruge NemID.

Ansøgningsfrist: 10. maj 2019, for at det har virkning for valget i 2019

Valgbarhed

Seneste Europa-Parlamentsvalg

Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014
Europa-Parlamentsvalget den 7. juni 2009

Baggrundsinformation

Hvis du vil klage

Du kan klage over et afholdt Europa-Parlamentsvalg, fx hvis du har mistanke om, at valghandlingen ikke er foregået korrekt, herunder optællingen af stemmerne.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det senest en uge efter valget. Klagen skal være skriftlig og sendes til økonomi- og indenrigsministeren.

Kontakt økonomi- og indenrigsministeren (Økonomi- og Indenrigsministeriet)

 

Mere information

Læs mere om Europa-Parlamentsvalg på borger.dk:

Europa-Parlamentsvalg (borger.dk)

 

Hvad betyder ordene?

Stemmeprocent: Hvor mange procent, der stemmer til valget, ud af det samlede antal stemmeberettigede vælgere. Det kaldes også valgdeltagelse.

Stemmeberettigede vælgere: De vælgere, der har stemmeret. Dvs. at de må stemme til valget.