Børnehuset Elverhøj

Vejlesøvej 40 C
2840 Holte
Tlf. 46113940

Daglig leder Rikke Munch Thomsen
Tlf. 72683945
rikt@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehuset Elverhøj

- I Områdeinstitution Holte

Børnehuset Elverhøj er en mindre institution, beliggende i et klassisk etplans parcelhus tæt ved Holte Station. For enden af vores dejlige, motorisk stimulerende legeplads ligger Vejlesø, som vi ofte besøger. På den anden side af huset har vi skoven, som aktivt bruges alle tider af året. 

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Sådan arbejder vi
Årets pædagogiske indsats
De styrkede læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud