Børnehuset Elverhøj

Vejlesøvej 40 C
2840 Holte
Tlf. 46113940

Daglig leder Rikke Munch Thomsen
Tlf. 72683945
rikt@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehuset Elverhøj

- I Områdeinstitution Holte

Børnehuset Elverhøj er en mindre institution, beliggende i et klassisk etplans parcelhus tæt ved Holte Station. For enden af vores dejlige, motorisk stimulerende legeplads ligger Vejlesø, som vi ofte besøger. På den anden side af huset har vi skoven, som aktivt bruges alle tider af året. 

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

De styrkede læreplaner

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud