Spring til indhold

Ejendomsskat

Her kan du finde oplysninger om ejendomsskatten og ejendomsvurdering.

OBS: En del borgere har modtaget en ejendomsskattebillet for 2023, som erstatter den tidligere fremsendte, da det anvendte skattegrundlag har været for højt beregnet.

Fejlen har ramt ejerboliger, hvor beregningen af det anvendte skattegrundlag er baseret på loftsværdien 2021 eller tidligere. 

For 2021 har der været anvendt en reguleringssats på 4,4% i stedet for 2,8%.

Betaling af ejendomsskat

Indefrysningsordning for grundskyld

Fakta om ejendomsskat