Bliv domsmand / nævning

Nævninge og domsmænd betegnes under et for lægdommere. De er med til at dømme i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Hvis du er interesseret i at blive domsmand /nævning, kan du indsende en ansøgning her:

Ansøg om at blive domsmand

Nævninge og domsmænd bliver udtaget for fire år ad gangen. Det er et borgerligt ombud, og det vil sige, at du med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis du bliver udtaget.

Et lokalt grundlisteudvalg vælger i januar-februar 2019 blandt de indsendte ansøgninger hvem, der optages på grundlisten for perioden 2020-2024. 

Landsretten udtager derefter et antal personer ved at trække lod mellem de personer, der er optaget på grundlisten.

HVEM KAN BLIVE NÆVNINGE OG DOMSMÆND?

Personer, der udtages til grundlisten:

  • skal være uberygtede
  • skal have valgret til Folketinget
  • skal være født efter den 31. december 1943 (vil gælde ved udtagelsen til grundlisten i 2019, da man ikke må fylde 80 år i den periode, hvor man er udtaget til grundlisten)
  • ikke må lide af åndelig eller legemlig svaghed, der gør dem ude af stand til at varetage en nævnings og domsmands pligter
  • skal have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • må ikke være ministre, advokater, advokatfuldmægtige eller ansat i staten, ved domstolene, anklagemyndigheden, politiet, fængselsvæsenet mv.
  • må ikke være sognefogeder eller gejstlige i anerkendte trossamfund, herunder i folkekirken.

Domsstolsstyrelsen har produceret en kort film om domsmandshvervet.

Se filmen ’Lægdommere i Danmark’ (Danmarks Domstole på YouTube)

Læs mere om at være domsmand eller nævning (Danmarks Domstole)

Du kan finde regler vedrørende nævninge og domsmænd i retsplejeloven.

Retsplejeloven (Retsinformation)