Spring til indhold

Bliv domsmand / nævning

Nævninge og domsmænd betegnes under et for lægdommere. De er med til at dømme i nogle straffesager sammen med en eller flere juridisk uddannede dommere.

Nævninge og domsmænd udpeges for fire år ad gangen.

Vi søger borgere, der skal virke som lægdommere i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027.

Ansøgning vil være muligt fra primo december 2022.

 

 

Et udvalg vælger de personer, der kommer på det, man kalder grundlisten. Listen skal afspejle, hvordan befolkningen er sammensat. Det hensyn kan få betydning for, hvem der bliver udtaget, hvis flere er interesserede.

Det er Østre Landsret, der laver nævninge- og domsmandslister. Det sker ved lodtrækning blandt de personer, kommunerne indstiller på grundlisten.

Fakta om domsmand / nævning