Spring til indhold

Information om behandling af dit barns personoplysninger

Rudersdal Kommune er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.
 
Vores kontaktoplysninger er: Rudersdal Kommune, Øverødvej 2, 2840 Holte, CVR-nr.: 29188378,Telefon: 46 11 00 00 Mail: rudersdal@rudersdal.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på nedenstående måder. Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger. 

Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af dit barns personoplysninger er bekendtgørelse nr. 562 af 30. maj 2017 om samtykke til behandling af børn og unge ved den kommunale tandpleje og sundhedsplejerske. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige og følsomme personoplysninger om dit barn, inden for de overordnede temaer sundhed og trivsel. Spørgetemaerne vil blive tilpasset den årgang dit barn går på. 
Vi behandler endvidere dit barns CPR-nummer i  0., 6. og 8. klasse, hvor spørgeskemaet er knyttet til barnets journal.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Dit barns personoplysninger vil blive behandlet af vores databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom. 

Opbevaring af dit barns personoplysninger

De personoplysninger, som Rudersdal Kommune indsamler og behandler til brug for Den Kommunale Sundhedstjeneste arbejde er omfattet af journaliseringspligt. Oplysningerne opbevares mindst ti år efter  seneste optegnelse i dit barns journal.

Retten til at trække samtykke tilbage 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Rudersdal Kommune. Tilbagekaldelsen vil have virkning fra det pågældende tidspunkt og ændrer derfor ikke på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget. 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dit barn, samt at få urigtige oplysninger om dit barn rettet. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dit barns personoplysning, at få slettet  oplysninger om dit barn, at få behandlingen af dit barns personoplysninger begrænset, samt at modtage oplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 
 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
 
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
 
Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger i databeskyttelsesforordningen på www.eur-lex.europa.eu og databeskyttelsesloven på www.retsinformation.dk