Spring til indhold

Dansk som andetsprog

Hvis dit barn skal starte i skole og ikke kan tale, læse, skrive og forstå dansk, vil barnet modtage basisundervisning på en af vores skoler.

På modtageholdet bliver dit barn undervist i basisdansk på hold med maksimum syv elever. Derudover tilbydes dit barn deltagelse i de øvrige fag sammen med sin stamklasse. Her tager vi hensyn til dit barns behov og forudsætninger., så dit barn oplever succes i skolen. 

Er dit barn fyldt 14 år, henviser vi til et eksternt skoletilbud.

I vil blive indkaldt til visitationssamtale, så snart I har bopæl i Rudersdal Kommune. Dit barn bliver indskrevet på den skole i det distrikt, I bor i, som har plads på basisholdet.

Få information på dansk, engelsk og arabisk

Kontakt kommunens tosprogskonsulent / Contact consultant for bilingual tuition

Pia Juhl Andersen
72 68 44 02
pja@rudersdal.dk