Spring til indhold

Dagtilbudsområdet

Stationsvej 36
3460 Birkerød
Tlf: 46 11 43 08

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet består af fem kommunale områdeinstitutioner, en dagpleje, otte selvejende institutioner samt Sekretariatet. 

Om Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet som arbejdsplads

Bliv frivillig i Dagtilbudsområdet

Rudersdal som arbejdsplads