Skoler

Information om den enkelte skoles strategi for genåbning, kommunikeres direkte til forældre gennem Aula.

Rudersdal Kommunes skoler åbner med udgangspunkt i en sundhedsmæssig forsvarlig og gradvis genåbning.

Det er kommunalbestyrelsen, som i sin egenskab af ansvarlig myndighed beslutter, hvornår åbningen kan finde sted for kommunens folkeskole. Kommunens genåbning af skolerne skal ske i samarbejde med ledelsen på den enkelte skole.
 

Rammer for genåbning af skolerne

Undervisning for 0.-5. klassetrin
For eleverne i 6.-9. klasse
SFO
Elever i specialklasserne
Skal skoler og SFO´er have normale åbningstider og må åbningstider variere fra skole til skole eller fra kommune til kommune?
Hvornår har eleverne i 9. klasse sidste skoledag og kan fejringen af sidste skoledag blive afholdt?
Hvor anderledes må undervisningen under genåbningen være i forhold til almindelige krav i folkeskoleloven?
Får skolerne tilskud til at dække de omkostninger, der er forbundet med den øget rengøring?
Dit barn skal stadig blive hjemme selv ved milde symptomer på sygdom

Prøver, eksamen og test

Hvornår skal de afsluttende standpunktskarakterer afgives?
Hvad kommer der til at stå på beviset for elever, der afslutter 9. 10. klasse
Kan et bevis på folkeskolen afgangseksamen fra en prøvefri skoleogså anvendes som grundlag for optagelse på erhversuddannelserne

Forældrebetaling

I forbindelse med nedlukning af SFO/SFK har Børne- og Undervisningsministeriet fastslået, at der i den nuværende situation ikke er ændret ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads. Rudersdal Kommunes udgifter under nedlukningen er uændrede og kommunen vil derfor fortsat opkræve forældrebetaling.
Der skal således betales almindelig forældrebetaling til dit barns SFO/SFK både under nedlukningen og i den kommende tid. Det gælder også selvom I ikke benytter tilbuddet i fuldt omfang og ligeså meget som før nedlukningen.
 

Oplysningpligt

Da Rudersdal Kommune fra fredag den 13. marts etablerer nødpasning for de 0-9 årige, har vi et behov for at indsamle diverse personoplysninger for at kunne planlægge denne nødpasning. Du vil modtage information om nødpasning via Aula. 

Læs mere om behandling af dine personoplysninger her:

Oplysningspligt ifm corona