Skoler

Information om den enkelte skoles strategi for genåbning, kommunikeres direkte til forældre gennem Aula.

Rudersdal Kommunes skoler åbner med udgangspunkt i en sundhedsmæssig forsvarlig og gradvis genåbning.

Det er kommunalbestyrelsen, som i sin egenskab af ansvarlig myndighed beslutter, hvornår åbningen kan finde sted for kommunens folkeskole. Kommunens genåbning af skolerne skal ske i samarbejde med ledelsen på den enkelte skole.
 

Sommerferie i udlandet med skolebørn

Hvis I vælger at holde ferie uden for Danmark i år, er det vigtigt, at I løbende orienterer jer i forhold til Udenrigsministeriets rejseregler (se de gældende regler neden for). For eleverne betyder det, at elever, der har været på ferie uden for de anbefalede områder, skal have været hjemme i 14 dage efter hjemkomst, før de kan komme i skole. Rejser gennemført senere end 14 dage før skolestart vil altså betyde at eleven ikke kan starte i skole før de 14 dage er overstået. I det tilfælde, at I er nødt til at holde jeres barn hjemme, beder vi om, at I kontakter skolen.

Hverken den enkelte skole eller Rudersdal Skoleområde kan føre tilsyn med hvor borgerne opholder sig under deres ferie. Dette er derfor en opfordring til at alle minimerer risikoen for smittespredning gennem at følge myndighedernes anvisninger.

Hvis skolen bliver opmærksom på, at elever kommer i skole uden at have været hjemme i 14 dage, vil familien blive kontaktet af skolen, så skolelederen kan træffe en afgørelse om, hvorvidt eleven bedes blive hjemme.

I skal være opmærksomme på, at rejseanbefalingerne kan ændre sig som følge af ændringer i smittemønstret. Der derfor vigtig løbende at holde sig orienteret om de rejsemål, I undersøger eller allerede har valgt: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark

 

Rammer for genåbning af skolerne

Information til forældre til børn og unge i dagtilbud og skole

Undervisning for 0.-5. klassetrin

For eleverne i 6.-9. klasse

SFO

Elever i specialklasserne

Skal skoler og SFO´er have normale åbningstider og må åbningstider variere fra skole til skole eller fra kommune til kommune?

Hvornår har eleverne i 9. klasse sidste skoledag og kan fejringen af sidste skoledag blive afholdt?

Hvor anderledes må undervisningen under genåbningen være i forhold til almindelige krav i folkeskoleloven?

Får skolerne tilskud til at dække de omkostninger, der er forbundet med den øget rengøring?

Dit barn skal stadig blive hjemme selv ved milde symptomer på sygdom

Prøver, eksamen og test

Hvornår skal de afsluttende standpunktskarakterer afgives?

Hvad kommer der til at stå på beviset for elever, der afslutter 9. 10. klasse

Kan et bevis på folkeskolen afgangseksamen fra en prøvefri skoleogså anvendes som grundlag for optagelse på erhversuddannelserne