Spring til indhold

Skoler – ændringer pga. corona

Rudersdal Kommunes skoler følger de til enhver tid gældende corona-restriktioner, der måtte gælde for skoleområdet.

Information om de enkelte skolers strategi for håndtering af corona-situationen, herunder nødberedskab, nedlukning og genåbning bliver kommunikeret gennem forældreportalen Aula. Det er i Aula, du finder information om lige præcis de vilkår og regler, som gælder på netop dit barns skole.

Skoler, forvaltning og kommunalbestyrelse samarbejder om forebyggelse og indsats i forhold til at begrænse smitte med Covid-19 på kommunens skoler.

Nedenfor beskrives nogle generelle rammer for skolernes arbejde under epidemien. 

 

Rammer for skolerne