Spring til indhold

Skoler

Information om den enkelte skoles strategi for genåbning, kommunikeres direkte til forældre gennem Aula.

Rudersdal Kommunes skoler åbner med udgangspunkt i en sundhedsmæssig forsvarlig og gradvis genåbning.

Rudersdal Kommunes skoler er efter sommerferien genstartet med den normale undervisning, men med stadig rammesat af de vilkår og retningslinjer, der fortsat er gældende for at mindske risikoen for smitte med Corona. 

Skoler, forvaltning og kommunalbestyrelse samarbejder fortløbende om forebyggelse og indsats i forhold til Corona-smitten. Det sker både gennem information og konkret sparring, når der behov for det.

Nedenfor beskrives nogle generelle rammer for skolernes arbejde under epidemien. Forældre med børn på kommunens skoler, opfordres til at følge de lokale rammer på AULA. Her kan de desuden finde en samlet oversigt over forhold på skolerne i forbindelse med epidemien.

 

Rammer for skolerne

Undervisningens organisering

SFO

Hygiejne

Ferie i udlandet med skolebørn