Ændringer for affald og kirkegårde

Her kan du læse om ændringer på teknik-og miljøområdet som følge af corona.

SIDEN OPDATERES LØBENDE

Senest opdateret onsdag den 6. maj 2020

-----------------------------

Haveaffald må ikke afbrændes

Vær opmærksom på, at du ikke må brænde haveaffald mm. af.

‌Bål i haven og på bålpladser‌

Sådan kommer du af med dit affald

‌Se info om hvordan du håndterer de forskellige slags affald

Henvendelser om affald

Kontakt Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00 eller skriv til Teknik og Miljø på tom@rudersdal.dk

Ekstra affald: Det kan du gøre

Producerer I mere dagrenovation, end der kan være i jeres affaldsstativ eller beholder fordi hele husstanden er hjemme? Så kan I købe en ekstra tømning eller en ekstra sæk:

Bestil ekstra tømning eller sæk

det koster Ekstra tømning af sæk/beholder

  • En ekstra tømning af sæk koster 34 kr.
  • 39 kr for 140/190/240 liters beholder
  • 60 kr. for 400/660/800 liters beholdere.

det koster en Ekstra sæk

En ekstra sæk koster 25 kr. og leveres af skraldemanden ved din næste ordinære tømning.

tilmeld dig haveaffaldsordningen

Fra 1. april til 30. november tilbyder vi at afhente dit haveaffald en gang om ugen. Det koster 556 kr. for hele sæsonen. Beløbet bliver automatisk opkrævet via din ejendomsskat.

‌Læs mere og tilmeld dig‌

Genbrugspladserne er åbne igen

Genbrugspladserne er åbne igen, læs på Norfors' hjemmeside om hvornår der er mindst kø på dem:

Normale åbningstider på genbrugspladserne

Kirkegårdskontor kun åbent på telefon

Kirkegårdskontoret er lukket for personlige henvendelser, men åbent for telefoniske henvendelser på 46 11 24 90.

Der foretages ikke urnenedsættelser.