Ændringer for affald, kirkegårde m.v.

Her kan du læse om ændringer i driften på teknik-og miljøområdet som følge af corona.

SIDEN OPDATERES LØBENDE

Senest opdateret fredag den 27. marts 2020

-----------------------------

Sådan kommer du af med dit affald

‌Se info om hvordan du håndterer de forskellige slags affald

Henvendelser om affald

Kontakt Rudersdal Kommune på tlf. 46 11 00 00 eller skriv til Teknik og Miljø på tom@rudersdal.dk

Ekstra affald: Det kan du gøre

Producerer I mere dagrenovation, end der kan være i jeres affaldsstativ eller beholder fordi hele husstanden er hjemme? Så kan I købe en ekstra tømning eller en ekstra sæk:

Bestil ekstra tømning eller sæk

det koster Ekstra tømning af sæk/beholder

  • En ekstra tømning af sæk koster 34 kr.
  • 39 kr for 140/190/240 liters beholder
  • 60 kr. for 400/660/800 liters beholdere.

det koster en Ekstra sæk

En ekstra sæk koster 25 kr. og leveres af skraldemanden ved din næste ordinære tømning.

tilmeld dig haveaffaldsordningen

Fra 1. april til 30. november tilbyder vi at afhente dit haveaffald en gang om ugen. Det koster 556 kr. for hele sæsonen. Beløbet bliver automatisk opkrævet via din ejendomsskat.

‌Læs mere og tilmeld dig‌

HUSK i øvrigt: Vis samfundssind

I nogle tilfælde oplever vi, at folk dumper deres affald til genbrugspladen ved etageejendomme tæt på genbrugspladserne.

Dette er naturligvis ikke acceptabelt, husk at udvise samfundssind her, sørg for at gemme affaldet derhjemme.

Det er ikke kritisk at kunne komme af med affald fra fx. oprydning i skuret og kælderen, derfor skal du selv opbevare affaldet, indtil genbrugspladserne åbner igen.

Derimod er det kritisk fortsat at få afhentet sin dagrenovation, så kommunen har fokus på at opretholde normal afhentning og betjening på dette område.

Genbrugspladserne er  lukket til og med 13. april

Norfors har besluttet at lukke kommunens to genbrugspladser, Blokken i Birkerød og Containerhaven i Nærum, frem til og med søndag den 29. marts. Denne dato er nu forlænget til og med mandag den 13. april og afspejler dermed forlængelsen af de overordnede nationale restriktioner.

Indsamling af affald fortsætter uændret.

Bemærk: Det er absolut ikke tilladt at læsse affald af foran lågerne på genbrugsstationerne, det har vi desværre set nogle eksempler på.

Læs mere på:

norfors.dk

Kirkegårdskontor kun åbent på telefon

Kirkegårdskontoret er lukket for personlige henvendelser, men åbent for telefoniske henvendelser på 46 11 24 90.

Der foretages ikke urnenedsættelser.