Dagtilbud

Rudersdal Kommunes dagtilbud genåbnede den 20. april.

Rudersdal Kommunes dagtilbud er åbnet med udgangspunkt i en sundhedsmæssig forsvarlig og gradvis genåbning.

Alle børnehuse har fra den 18. maj igen normale åbningstider. Børnene møder ind til en tryg hverdag inden for de forsvarlige sundhedsfaglige rammer. 

Genåbning af daginstitutioner

Åbningstider
Aflevering og afhentning
Håndhygiejne og håndvask
Børnene er så vidt muligt udenfor
Film til børnehavebørn
Overgang til skole
Indkøring af nye børn

Sygdom og coronasmitte i daginstitutioner

Vi modtager ikke børn, der er syge eller har symptomer på sygdom
Hvad gør vi ved coronasmitte?

Forældrebetaling

I forbindelse med nedlukningen har Børne- og Undervisningsministeriet fastslået, at der ikke er ændret ved de almindelige regler for forældrebetaling for dagtilbud. Rudersdal Kommunes udgifter under nedlukningen er uændrede, og kommunen vil derfor fortsat opkræve 25 % af bruttodriftsudgifterne som forældrebetaling. Der skal således betales almindelig forældrebetaling både under nedlukningen og i den kommende tid. Det gælder også, selvom I ikke benytter tilbuddet i fuldt omfang og ligeså meget som før nedlukningen. Deltager jeres daginstitution i frokostordningen, indgår også dette i forældrebetalingen.

Læs mere på Børne og Undervisningsministeriets hjemmeside om forældrebetaling i dagtilbud

 

Breve sendt til forældre

Kommunikation om nødpasning og genåbning til forældre foregår via BørneRuden. Se seneste udsendte breve her:

Den 13. maj: Brev vedr. normale åbningstider fra den 18. maj: 

 

Den 6. maj: Brev vedr. pasning fra mandag den 11. maj: 


Den 14. april 2020: Brev vedr. genåbning:

 

Den 7. april 2020: Brev vedr. genåbning og sundhedsmæssig forsvarlig og gradvis åbning:

 

Den 6. april 2020: Brev vedr. genåbning og nødpasning den 14. april:

 

Den 24. marts 2020: Brev vedr. forlængelse af lukning og nødpasning:

 

Den 12. marts 2020: Brev vedr. lukning og nødpasning: 

 

Oplysningspligt