Spring til indhold

Dagtilbud

Her kan du læse om dagtilbudsområdets indsats og forebyggelse af Corona-smitte.

Åbningstider i dagtilbud

Begrænsede åbningstider i alle børnehuse fra den 18. januar

Pasning i ydertimerne

Forældrebetaling i perioden med begrænsede åbningstider

Retningslinjer for dagtilbud

Aflevering og afhentning

Håndhygiejne og håndvask

Faste børnegrupper

Børnene er så vidt muligt udenfor

Indkøring af nye børn

Sociale arrangementer i dagtilbud

Sygdom og coronasmitte i dagtilbud

Vi modtager ikke børn, der er syge eller har symptomer på sygdom

Hvad gør vi ved coronasmitte?

Hvad gør vi ved mistanke om coronasmitte?

Antigen-hurtigtest bør ikke bruges, hvis barnet har symptomer eller er nær kontakt

Forkølede børn

Ved ferie og rejser til udlandet

Vi følger Udenrigsministeriets vejledninger

Ved rejser til lande, hvor rejsevejledningen er gul eller orange

Spørgsmål og svar

Må vi holde børnefødselsdag i hjemmet?

Skal vi bære mundbind i dagtilbuddene?

Information in other languages

The Danish Health Authority has released information in several languages other than English:

Publications in other languages

The Ministry of Immigration and Integration has released videos in several languages other than English: 

Covid19 - how to protect yourself

Breve sendt til forældre

Oplysningspligt