Spring til indhold

Vi skaber et nyt byrum i Birkerød

Rudersdal Kommune er nu næsten færdig med at renovere stipassagen, som forløber fra Birkerød Idrætscenter, langs med Søholmskolen og frem til Teglporten.

Anlægsarbejderne forventes færdige november 2017.

Aktuelt nyt

De mange forskellige elementer er nu ved at falde endeligt på plads.

Eneste større udestående er et stort aktivitetselement, som er forsinket fra leverandørens side. Det skal stå på skråningen ned mod biblioteket.

Derudover er vi i fuld gang med at plante de mange buske, stauder, kirsebærtræer og robinietræer, som skal gøre rummet grønt og indbydende at bevæge sig igennem.

Endelig arbejdes med at placere ekstra 60 cykelstativer langs med skolens hovedindgang - en aktivitet der ikke oprindeligt var med i projektet.

Rum til ophold, passage og leg

Hovedformål med projektet er at skabe et nyt byrum, der skal være en del af ”kulturaksen” i Birkerød. Med ombygning af passagen skabes rum til både ophold, passage og leg.

Se oplæg / tegninger fra Rambøll

Lokale skolebørn har bidraget til projektet, da de har udsmykket de farverige stolper, der står i grænsen mellem skolegården og stien, i samarbejde med kunstneren Mette Wille.

Foreninger har bidraget

Idéen til det nye byrum er formet af Bycenterudvalget, men undervejs har borgere og brugerne af de omkringliggende institutioner bidraget med viden og forslag til rummets udformning.

Idéen til det nye byrum er formet af Bycenterudvalget, men undervejs har borgere og brugerne af de omkringliggende institutioner bidraget med viden og forslag til rummets udformning.