Spring til indhold

Byggeaffald

Renoveringer og nedrivninger af bygninger skaber store mængder bygge- og anlægsaffald. Det er dit ansvar som bygherre, at bygge- og anlægsaffaldet bliver anmeldt og håndteret korrekt. På denne side finder du information om processen, dit ansvar som bygherre, hvad, hvornår og hvordan du anmelder byggeaffald, samt hvad der betragtes som miljøskadelige stoffer.

Ansvaret for korrekt håndtering påhviler bygherren

Ved bygge- og anlægsarbejde, fx renoveringer eller nedrivninger, har bygherren ansvaret for, at byggeaffaldet håndteres korrekt. I praksis vil opgaven typisk være overdraget til entreprenøren via kontrakten på arbejdet, men selve ansvaret for korrekt håndtering af byggeaffald påhviler stadig bygherren. 

Før du går i gang 

Den tid du bruger forud for dit projekt, på at sætte dig ind i reglerne for, hvornår byggeaffald skal anmeldes og på at sikre korrekt håndtering af byggeaffaldet, er godt givet ud. Som bygherre hæfter du nemlig for oprydningsarbejdet, hvis håndteringen af byggeaffaldet ikke foretages korrekt. Oprydningen er som oftest langt mere omkostningstung, end hvis tingene gøres korrekt fra start.

Læs derfor nedenstående fold ud menu om byggeaffaldstyper, screening, anmeldelse af byggeaffald, håndtering samt bortskaffelse, før du går i gang.

Vær opmærksom på, at nedrivningsarbejde og håndtering af byggeaffald først må påbegyndes, når du har modtaget en såkaldt færdigmelding med et løbenummer, efter indsendelsen af din anmeldelse af byggeaffald. Først når du har modtaget dette løbenummer, må du påbegynde arbejdet.

Sådan håndteres byggeaffald

Miljøskadelige stoffer i byggeaffald

Mere information