Spring til indhold

Byggeaffald

Renoveringer og nedrivninger af bygninger skaber store mængder bygge- og anlægsaffald. Det er dit ansvar som bygherre, at bygge- og anlægsaffaldet bliver anmeldt og håndteret korrekt. På denne side finder du information om processen, dit ansvar som bygherre, hvad, hvornår og hvordan du anmelder byggeaffald, samt hvad der betragtes som miljøskadelige stoffer.

Ansvaret for korrekt håndtering påhviler bygherren

Ved bygge- og anlægsarbejde, fx renoveringer eller nedrivninger, har bygherren ansvaret for, at byggeaffaldet håndteres korrekt. I praksis vil opgaven typisk være overdraget til entreprenøren via kontrakten på arbejdet, men selve ansvaret for korrekt håndtering af byggeaffald påhviler stadig bygherren. 

Før du går i gang 

Den tid du bruger forud for dit projekt, på at sætte dig ind i reglerne for, hvornår byggeaffald skal anmeldes og på at sikre korrekt håndtering af byggeaffaldet, er godt givet ud. Som bygherre hæfter du nemlig for oprydningsarbejdet, hvis håndteringen af byggeaffaldet ikke foretages korrekt. Oprydningen er som oftest langt mere omkostningstung, end hvis tingene gøres korrekt fra start.

Læs derfor nedenstående fold ud menu om byggeaffaldstyper, screening, anmeldelse af byggeaffald, håndtering samt bortskaffelse, før du går i gang.

Vær opmærksom på, at nedrivningsarbejde og håndtering af byggeaffald først må påbegyndes, når du har modtaget en såkaldt færdigmelding med et løbenummer, efter indsendelsen af din anmeldelse af byggeaffald. Først når du har modtaget dette løbenummer, må du påbegynde arbejdet.

Sådan håndteres byggeaffald

Miljøskadelige stoffer i byggeaffald

Mere information

Regulativ og retsgrundlag

Rudersdal Kommune følger de retningslinjer, som er beskrevet i kommunens Regulativ for erhvervsaffald og i det fælles forvaltningsgrundlag som de sjællandske kommuner har udarbejdet, når vi behandler bygge- og anlægsaffald.

Forvaltningsgrundlag for byggeaffald​

Retsgrundlaget for håndtering af byggeaffald har hjemmel i Affaldsbekendtgørelsen.

Affaldsbekendtgørelsen​

Nyttige links

Affald og miljø - Rudersdal Kommunes side for erhvervsaffald

Portal for anmeldelse af byggeaffald​ (byggeaffald.dk)

Miljøstyrelsens affaldsregister (Energistyrelsen)
 

Du kan læse mere om, hvor du normalt vil finde miljøskadelige stoffer på renover-sikkert.dk.

Gå til Renover sikkert.dk​ (BFA Bygge og anlæg)

På siden Asbesthuset finder du information om hvor du typisk finder asbest og hvordan det skal håndteres.

Gå til Asbesthuset (BFA Bygge og anlæg)