Plejecenter Byageren

Byageren 2
2850 Nærum
byageren@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 38 50
Leder: Jane Hald

Plejecenter Byageren

Plejecenter Byageren ligger i Nærum, tæt på Nærum Hovedgade, Nærum Torv og Jægersborg Hegn. Byageren blev indviet i 2012.

Plejecenter Byageren er et almennyttigt boligbyggeri med plejestatus. At det er almennyttigt byggeri betyder, at hver lejlighed er et selvstændigt lejemål, hvor beboeren som lejer har selvbestemmelse, men også selv skal møblere og vedligeholde. At det har plejestatus betyder, at der til plejecentret er knyttet en fast medarbejderstab, der yder pleje og omsorg som på et plejehjem ud fra Rudersdal kommunes kvalitetsstandarder.

De 72 lejligheder er fordelt på 6 boenheder - huse. Hvert hus er en selvstændig enhed, med fælles spise- og dagligstue, fælles køkken og birum, og det giver gode muligheder for, at de 12 beboere og deres familier kan have et fællesskab, i det omfang, de ønsker det. Alle daglige gøremål finder sted i boenheden og giver optimale muligheder for, at den enkelte beboer, bliver en aktiv del af hverdagslivet, under hensyntagen til medbeboerne. Beboerne og deres familier er fælles om at bidrage til at skabe hjemlighed og udfolde fælles aktiviteter i fællesområderne.

Derudover råder Plejecenter Byageren over en fælles sal, hvor der på alle hverdage i dagtimerne er tilbud om aktiviteter, socialt samvær og motion.

Du er velkommen til at kontakte os for oplysninger eller for at aftale besøg.

 

Kontakt til Byageren

Hvordan får jeg kontakt med Plejecenter Byageren

Praktiske informationer for nye beboere

Hvordan får jeg en bolig på Byageren
Lejligheden/boligen
Servicepakke
Økonomi
Administration
Ind- og udflytning
Læge på Plejecenter Byageren

Livet på Byageren

Hverdagen på Byageren
Personlig pleje og omsorg
Mad og måltidspolitik
Kultur- og fritidstilbud
Samarbejde med familie og venner

Om Byageren

Ældre- og Værdighedspolitik og Borgerdialogpolitik
Virksomhedsplan
Tilsyn
Beboer- og pårørenderåd
Pjecer og anden information
Byagerens Venner

Om organisationen – hvem er vi?

Medarbejderne på Plejecenter Byageren