Spring til indhold

Plejecenter Byageren

Byageren 2
2850 Nærum
byageren@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 38 50
Leder: Kathrine Grundahl
Leders titel: Centerchef

Plejecenter Byageren

Plejecenter Byageren ligger i Nærum, tæt på Nærum Hovedgade, Nærum Torv og Jægersborg Hegn. Byageren blev indviet i 2012.

Plejecenter Byageren er et almennyttigt boligbyggeri med plejestatus. At det er almennyttigt byggeri betyder, at hver lejlighed er et selvstændigt lejemål, hvor beboeren som lejer har selvbestemmelse, men også selv skal møblere og vedligeholde. At det har plejestatus betyder, at der til plejecentret er knyttet en fast medarbejderstab, der yder pleje og omsorg som på et plejehjem ud fra Rudersdal kommunes kvalitetsstandarder.

De 72 lejligheder er fordelt på 6 boenheder - huse. Hvert hus er en selvstændig enhed, med fælles spise- og dagligstue, fælles køkken og birum, og det giver gode muligheder for, at de 12 beboere og deres familier kan have et fællesskab, i det omfang, de ønsker det. 

Varme Hænder og Høj Faglighed

Pleje og omsorg tager udgangspunkt i en grundlæggende respekt for beboerens liv og ønsker, og en ambition om at skabe en god hverdag, hvor den enkelte kan udfolde sit liv under hensyntagen til helheden. Den gode stemning og tætte relationer er omdrejningspunkt for samarbejdet mellem beboerne og medarbejderne.

Da de fleste beboere har fysiske udfordringer vægter vi fagligheden højt. Medarbejderne er sammensat med en faglighed der sikrer, at sundhedsproblemer opspores og forebygges, og som sikrer, at beboerne ikke unødigt indlægges på hospital, men kan få den faglige omsorg på Byageren der er nødvendig. Vi sikrer at dokumentation og medicinhåndtering følger den gældende lovgivning, og at behandlingsplanerne følger nyeste viden og lægelig ordination.

Du er velkommen til at kontakte os for oplysninger eller for at aftale besøg.

 

Corona: Generelle retningslinjer for besøg på plejecentre

Generelle retningslinjer for besøg på plejecentre i Rudersdal

Kontakt til plejecentre

Kontakt til Byageren

Hvordan får jeg kontakt med Plejecenter Byageren

Praktiske informationer for nye beboere

Hvordan får jeg en bolig på Byageren

Lejligheden/boligen

Servicepakke

Økonomi

Administration

Ind- og udflytning

Læge på Plejecenter Byageren

Livet på Byageren

Hverdagen på Byageren

Personlig pleje og omsorg

Mad og måltidspolitik

Kultur- og fritidstilbud

Samarbejde med familie og venner

Om Byageren

Værdighedspolitik og Borgerdialogpolitik

Beboer- og familieråd

Byagerens Venner

Om organisationen – hvem er vi?

Medarbejderne på Plejecenter Byageren