Spring til indhold

Plejecenter Byageren

Byageren 2
2850 Nærum
byageren@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 38 56
Leder: Tina Bohn
Leders titel: Konstitueret centerchef

Plejecenter Byageren

Plejecenter Byageren ligger i Nærum, tæt på Nærum Hovedgade, Nærum Torv og Jægersborg Hegn. Byageren blev indviet i 2012.

Plejecenter Byageren er et almennyttigt boligbyggeri med plejestatus. At det er almennyttigt byggeri betyder, at hver lejlighed er et selvstændigt lejemål, hvor beboeren som lejer har selvbestemmelse, men også selv skal møblere og vedligeholde. At det har plejestatus betyder, at der til plejecentret er knyttet en fast medarbejderstab, der yder pleje og omsorg som på et plejehjem ud fra Rudersdal kommunes kvalitetsstandarder.

De 72 lejligheder er fordelt på 6 boenheder - huse. Hvert hus er en selvstændig enhed, med fælles spise- og dagligstue, fælles køkken og birum, og det giver gode muligheder for, at de 12 beboere og deres familier kan have et fællesskab, i det omfang, de ønsker det. 

Varme Hænder og Høj Faglighed

Pleje og omsorg tager udgangspunkt i en grundlæggende respekt for beboerens liv og ønsker, og en ambition om at skabe en god hverdag, hvor den enkelte kan udfolde sit liv under hensyntagen til helheden. Den gode stemning og tætte relationer er omdrejningspunkt for samarbejdet mellem beboerne og medarbejderne.

Da de fleste beboere har fysiske udfordringer vægter vi fagligheden højt. Medarbejderne er sammensat med en faglighed der sikrer, at sundhedsproblemer opspores og forebygges, og som sikrer, at beboerne ikke unødigt indlægges på hospital, men kan få den faglige omsorg på Byageren der er nødvendig. Vi sikrer at dokumentation og medicinhåndtering følger den gældende lovgivning, og at behandlingsplanerne følger nyeste viden og lægelig ordination.

Du er velkommen til at kontakte os for oplysninger eller for at aftale besøg.

 

Status for smitteforebyggelse

Krav om mundbind

Du skal bære mundbind eller visir, hvis du besøger midlertidige opholdspladser, genoptrænings tilbud, daghjem og aktivitetscentre for ældre borgere. Vi vil samtidig på det kraftigste opfordre, at du bærer mundbind/visir, når du færdes i fællesområder på plejecentre og botilbud. 

Personer under 12 år og personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget fra kravet.

Mundbind eller visir kan herudover fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder fx i følgende situationer:

  1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.
  2. Under indtagelse af medicin.
  3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
  4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  5. Hvis politiet skal foretage identifikation.
  6. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Se også sundhedsmyndighedernes side om forebyggelse af smitte:

Forebyg smitte (coronasmitte.dk) 

Krav om coronapas

Du skal have et gyldigt coronapas, når du besøger offentligt tilgængelige steder tilknyttet Social og Sundhed, dvs. plejecentre, botilbud, dagtilbud og sociale tilbud. 

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler, fællesarealer og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Borgerens egen lejlighed eller værelse er derfor ikke omfattet kravet.

Følgende grupper er undtaget fra kravet om coronapas

  • Børn under 15 år
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen
  • Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Kravet om coronapas vil heller ikke gælde for personer, der leverer varer eller tjenesteydelser til det pågældende sted. Det samme gælder i forhold til f.eks. myndighedspersoner, der kommer på tilsyn eller til et møde det pågældende sted. Dette skyldes, at personerne ikke kan anses som besøgende hos beboerne og brugerne det pågældende sted. Selvom man er undtaget fra krav om coronapas opfordres der dog til, at man – uanset vaccination eller ej – får foretaget en test for covid-19, inden man kommer på besøg på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Du kan se en udførlig beskrivelse over samtlige tilbud, som er omfattet af kravet i nedenstående orientering fra  Social- og Ældreministeriet:

Orienteringsskrivelse - skærpelse af coronapas nov. 2021

Du kan se bekendtgørelsen for de gældende krav i følgende link:

Bekendtgørelse - coronapas nov2021.pdf

Se mere om besøg på plejecentre i det følgende link:

Corona - Social og Sundhed​

 

Kontakt til Byageren

Praktiske informationer for nye beboere

Livet på Byageren

Om Byageren

Om organisationen – hvem er vi?