Budget

Her kan du se forslaget til Budget 2017 og budgettet for 2016.

 

Budget 2017

Budgetforslag 2017

Tidsplan for behandling af budget

Fagudvalgene behandler budgetoplægget
Budgetforslaget offentliggøres
Budgettet er i høring hos høringsberettigede
Borgermøde
Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget

Budget 2016

Budget 2016
Læsevejledning
Hvad er et budget