Budget

 

Budget 2017

Budget 2017
Læsevejledning
Hvad er et budget

Tidsplan for behandling af budget

Fagudvalgene behandler budgetoplægget
Budgetforslaget offentliggøres
Budgettet er i høring hos høringsberettigede
Borgermøde
Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget