Budget

 

Budget

Budgetforslag 2019-2022
Budget 2018
Læsevejledning
Hvad er et budget

Tidsplan for behandling af budget

Budgetforslaget offentliggøres
Budgettet er i høring hos høringsberettigede
Borgermøde
Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget