Spring til indhold

Borger- og Erhvervsservice

Stationsvej 36
3460 Birkerød
beskaeftigelse@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 00 00 (kontaktcenter)
EAN-nr:: 5798008412134
Områdechef: Malene Toscani

Borger- og Erhvervsservice

Borger- og Erhvervsservice indeholder en bred vifte af opgaver inden for job, borgerservice og erhverv. 

Borger- og Erhvervsservice varetager den jobrettede indsats for ledige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Herunder hører indsatsen for integration af flygtninge og familiesammenførte.

Indsatsen i Borger- og Erhvervsservice omfatter en professionel virksomhedsservice. Formålet med denne er at understøtte kommunens virksomheder i deres behov for arbejdskraft igennem bl.a. hjælp til rekruttering, opkvalificering og indgåelse af aftaler om praktikker og ansættelser med løntilskud såvel som at opdyrke nye samarbejder med virksomheder med det formål at tilvejebringe arbejdspladser til ledige.

Borger- og Erhvervsservice tilrettelægger desuden indsatsen for sygedagpengemodtagere. Formålet her er at sikre, at beskæftigede, der bliver syge, får den rette indsats i rette tid, så medarbejderne hurtigst muligt kan vende raske tilbage til deres arbejdsplads. 

Borger- og Erhvervsservice varetager opgaver angående pas, kørekort, folkeregister og kontrol. I området ligger også et kontaktcenter, som er den telefoniske indgang til kommunen.

Endelig er det Borger- og Erhvervsservices opgave at koordinere og udvikle kommunens erhvervsindsats, så der sikres gode rammer for iværksætteri og virksomhedernes udvikling og vækst.

Om Borger- og Erhvervsservice

Borger- og Erhvervsservice som arbejdsplads

Rudersdal som arbejdsplads