Spring til indhold

Rum for bofællesskaber i Rudersdal

Rudersdal Kommune vil næste sommer sælge to ejendomme, som rummer muligheder for bofælleskaber.

Rudersdal Kommune ønsker at understøtte etablering af bofællesskaber, med særlig opmærksomhed på fællesskaber til seniorer.

Baggrunden er blandt andet en målsætning i Kommuneplan 2021 om i de kommende år at have fokus på at skabe boliger til forskellige målgrupper som fx seniorboliger og herunder bofællesskaber, både i offentligt og privat regi.

kommuneplan2021.rudersdal.dk

Endvidere er der i kommuneplanen som noget nyt fastlagt en række generelle rammer for bofællesskaber.

De to ejendomme der skal sælges

Rudersdal Kommune er i dag næsten fuldt udbygget, og der findes ikke større ubebyggede grunde til rådighed. Derfor udbydes to større kommunalt ejede ejendomme til salg for at skabe muligheder for at etablere bofællesskaber:

  • Den tidligere Egebækskolen i Gl. Holte, Egebækvej 80
  • Piberødhus i Ebberød

De to ejendomme forventes at blive sat til salg medio 2022 efter udarbejdelse af ny lokalplan for Egebækvej 80.

Rammen for den fremtidige anvendelse er, at de eksisterende bygninger skal bevares, og der kan ikke etableres ny bebyggelse.

Læs meget mere om de to ejendomme i denne præsentation fra virtuelt møde den 21. juni:

Præsentation fra Rudersdal Kommune

Møder i september på de to ejendomme

I september havde interesserede rig mulighed for ved selvsyn at se de to ejendomme. Interessen var fin og spørgelysten stor.

I forbindelse med møderne er produceret to små foldere om de to ejendomme, som du kan se herunder:

Egebækvej 80

Piberødhus

 

Bofælleskaber i Rudersdal møde 21.6.21

Materiale fra møde 21. juni

Rudersdal Kommune var mandag den 21. juni vært for et virtuelt møde om etablering af bofællesskaber.

Ud fra antallet af tilmeldte til mødet kan det konstateres, at der er en stor og positiv interesse for bofællesskaber.

Her kan du hente de præsentationer, som blev vist på mødet.

Præsentation fra Rudersdal Kommune

Præsentation fra OK Fonden

Præsentation fra Bofællesskabet Mageløse

Overordnet tidsplan

Den videre proces

Efter fremvisningerne på ejendommen i september vil der i oktober og november 2021 være en proces for interesserede grupper, hvor en konsulent tilknyttes. Denne konsulent kan i begrænset omfang rådgive og vejlede omkring det videre forløb omkring det at etablere et bofællesskab.

Forløbet er ikke endeligt planlagt, og alt efter interesse vil det være en række fællesmøder eller virtuel vejledning.

De to ejendomme forventes udbudt til salg i midten af 2022, og der vil være tre-fire måneder til at komme med et bud. Buddet skal indeholde et skitseprojekt.

Hvis der er grupper, som ønsker at indrette bofællesskab i andre ejendommen end de nævnte, kan de kontakte Byplan på byplan@rudersdal.dk, så vil vi indgå i en dialog om mulighederne.

Inspiration til bofællesskaber

Der findes i dag 250-300 seniorbofællesskaber i Danmark. Aktuelt står ca. 8.400 personer på venteliste til disse boliger.

Ifølge Realdania viser undersøgelser, at "Det at bo sammen med andre kan være med til at afhjælpe ensomhed. Hele 91 pct. af beboerne i seniorbofællesskaber fortæller, at de oplever øget livskvalitet, og 75 pct oplever bedre sociale relationer”.

Herunder finder du link til viden om - og inspiration til - bofællesskaber.

Realdania

‌realdania.dk/tema/seniorbofaellesskaber‌

Bolius

bolius.dk/seniorbofaellesskab-10-gode-raad-foer-du-starter-5716​

bolius.dk/bofaellesskaber-for-aeldre-16520​

OK-Fonden

ok-fonden.dk/boliger/seniorbolig/​

Seniorboligen

seniorboligen.dk/​

Ældresagen

aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/vaerd-at-vide/b/bolig/bofaellesskaber​