Børnehuset, Frederik Clausens Vænge

Frederik Clausens
Vænge 12‐14
2840 Holte
Tlf. 46113510

Daglig leder Bettina Hede Jensen
Tlf. 46113510
behj@rudersdal.dk

Områdeinstitution Bøgebakken
Områdeleder Jonas Feldbæk Nielsen
Tlf. 46 11 46 12
jfn@rudersdal.dk

Børnehuset, Frederik Clausens Vænge

- I Områdeinstitution Bøgebakken

Børnehuset på Frederik Clausens Vænge i Holte er en veletableret institution i et hus, bygget til formålet. Vi bor på en lukket vej lige op til den fredede Søllerød Naturpark, hvor vi har mange spændende naturoplevelser. Vi har børn fra flere områder, som skal sendes godt af sted til forskellige skoler, og vi samles om de stærke traditioner, vi har opbygget gennem årene.

Om børnehuset

Åbningstider
Lukkedage
Besøg os
Frokostordning
Førstehjælp
Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

De styrkede læreplaner
Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Bøgebakken

Hvad er en områdeinstitution
Forældretilfredshed i områdeinstitutionen
Bestyrelsen
Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?
Hvordan logger jeg på BørneRuden?
Har jeg adgang til BørneRuden?
Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn
Hygiejnetilsyn
Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal
Sygefravær
Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads
Optagelsesregler
Takster for daginstitutioner
Fripladstilskud