Spring til indhold

Nyt bæredygtigt børnehus i Birkerød

Nyt børnehus på Ravnsnæsvej i Birkerød udføres primært i træ med genbrug af en del materialer fra Sjælsøhallen.

Aktuelt

Udvidet arbejdstid

Udfordringer med at omlægge hovedkloakledningen skubber desværre lidt til tidsplanen. Derfor udvides arbejdstiden, så starten på byggeriet ikke forsinkes. Det betyder, at der fremover vil blive arbejdet fra 7–18.

Varsling om udvidet arbejdstid

Det nye børnehus forventes at stå klar til at modtage børn i løbet af sommeren 2023. BBP Arkitekter A/S og C.C. Brun Entreprise A/S står for opførelsen.

Følg med på denne side hvor vi vil lægge materiale og nyheder ud.

Se projektplan

Indbydelse til første spadestik

Byggeriet skydes i gang torsdag den 25. august, når borgmester Ann Sofie Orth tager første spadestik sammen med de børn, der lige nu har til huse i Ebberød, men som til sommer flytter ind på Ravnsnæsvej.

Kom og vær med kl. 15.30, Ravnsnæsvej 103.

Invitation til første spadestik

Projekteringsfase vil ske med en betydelig borger- og brugerinvolvering. Der er bl.a. nedsat et kontaktudvalg med repræsentanter fra både forvaltning og naboer m.fl. fra lokalområdet til at følge projektet fra start til realisering.

Se herunder hvilke principper der gælder for alle, som besigtige eller arbejder på en kommunens byggepladser:

Adfærdspolitik på Ruderdal Kommunes byggepladser og ejendomme

I pagt med naturen

Det vindende projekt tager afsæt i en bevarende tilgang, hvor blandt andet grundens eksisterende natur og naturens muligheder vil blive brugt mest muligt.

Projektet arbejder ud fra ønsket om at skabe et børnehus, der i mest mulig grad er i pagt med naturen.

Den bærende idé er derfor, at børnene skal være ude i det fri, i naturen, mest muligt, men med mulighed for at trække indenfor, hvor der vil være nicher og hyggekroge, som både kan rumme de få og de lidt flere.

Ude og inde på samme tid

Børnehuset bliver udformet som tre bygninger, der forbindes med hinanden, og hvor der gennem store vinduespartier er gennemsyn. Børnehuset åbner sig ud imod landskabet og udsigten til det grønne, så børnene har oplevelsen af at være tæt på naturen dagen igennem.

Foran de to forbindende mellembygninger etableres et overdækket område mod vest, som danner en beskyttet overgangszone mellem ude og inde. Her kan børnene spise, lege, male og så videre året rundt, beskyttet mod regn, vind og sol.

Adgangen til børnehuset sker gennem en hovedindgang ud mod Ravnsnæsvej, hvor der vil være en forplads til blandt andet cykelparkering, ligesom der vil være stiforbindelse ud til en p-plads ved Ravnsnæsvej.

Oversigt_børnehus

Krav om bæredygtighed

Rudersdal Kommune har blandt andet stillet krav om, at projektet skal kunne opnå en såkaldt DGNB-certificering (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Dermed vil byggeriet og den efterfølgende drift kunne leve op til 14 ud af 17 FN’s verdensmål for bæredygtighed.

Det gør det valgte projekt naturligvis, og projektet forventer at kunne genanvende en lang række af materialerne fra Sjælsøhallen, der står foran nedrivning. Det gælder fx vinduer, limtræsbjælker, akustiklofter, belægningssten og inventar.

Samtidig opføres børnehuset primært i træ, hvilket reducerer CO2-aftrykket, men frem for alt understøtter indtrykket af en skovbørnehave som en del af den omgivende natur.

Der vil desuden blive placeret solceller på alle sydvendte tagflader.