Vi udvikler Bøgholmen

Som led i Rudersdal Kommunes strategi for parker og grønne områder skal Bøgholmen i Paradiskvarteret i Holte (den lille skov omkranset af Nordre Paradisvej, Østre Paradisvej, Tjørnehøj og Bøgholmen) udvikles til et mere aktivt areal med muligheder for fysisk og social aktivitet.

Strategi for byens parker og grønne områder

Et andet mål er at skabe mere variation og en større naturmæssig oplevelsesværdi.

Derfor har vi sat en proces i gang i tæt samspil med lokale beboere. Vi fik mange konstruktive ideer til, hvordan Bøgholmen kan udvikles, da vi 12. april mødtes med en række beboere i området.

På endnu et velbesøgt møde den 3. maj, hvor også udvalgsformand Court Møller deltog, blev en række forslag præsenteret. Se forslagene under billederne.

Vi har dermed sat en proces i gang, hvor beboerne omkring parken kan være med til at bestemme, hvad der skal ske i parken, og bidrage til at skabe den aktivitet, der ønskes lokalt. På den måde håber vi, at projektet vil understøtte det gode, lokale sociale fælleskab.

Forslag fra beboerne

Bevar den vilde karakter
Behold blomsterbedet
Flere bænke
En skraldespand
Fremhæv parkens historie og gravhøj
En bål- og grillplads

Om Bøgholmen

Bøgholmen er et mindre, grønt område i Paradiskvarteret i Holte.

Den lille skov på ca. 1 hektar er delvist fredskov. Området har i forbindelse med udstykning til villakvarterer undgået bebyggelse og udstykning, da det i lokalplanen har til formål at være et grønt, offentligt areal.

Bøgholmen ligger i ca. 600 m afstand til både Rude Skov og Søllerød Naturpark og er en værdifuld grøn lomme, der med hensynsfuld udvikling kan komme mange til gavn.