Vil du være plejefamilie?

Har du og din familie lyst til at åbne jeres hjem for et barn, der har brug for ekstra omsorg og støtte? Vi søger løbende døgnplejefamilier og aflastningsfamilier til børn, der kommer fra belastede hjem eller børn, der har fysiske og/eller psykiske handicaps. 

Om at være plejefamilie

Hvordan bliver man plejefamilie?
Hvad kræver det at være plejefamilie?
Hvor kan jeg få mere at vide?